Leczenie nerwic, diagnoza psychologiczna
i psychoterapia grupowa


Stosujemy psychoterapię jako metodę leczenia w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń klinicznych:

 • nerwicowych / somatopodobnych i psychosomatycznych
 • lękowych oraz fobii
 • depresyjnych
 • praca z emocjami - napady złości, wybuchy agresji, ataki paniki;
 • z chorobą afektywną dwubiegunową
 • chorób somatycznych, w tym nowotworów
 • zaburzeń osobowości
 • kryzysów egzystencjalnych i  tożsamościowych
 • zaburzeń adaptacyjnych związanych ze stresem osób z problemem: uzależnienia od alkoholu i innych substancji oraz hazardu, seksu, zakupów itp.
 • osób współuzależnionych
 • osób, które dorastały w rodzinach z problemami uzależnień

Jesteśmy zespołem doświadczonych klinicystów i psychoterapeutów z certyfikatami Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz innych Towarzystw Naukowych

 • Psychoterapię prowadzimy dostosowując podejście i metody do każdego indywidualnego klienta i jego osobistych potrzeb
 • celem psychoterapii jest wydobycie zasobów i potencjału u każdego klienta, żeby mógł rozwiązać swoje problemy

Integrujemy podejścia:

 • systemowe
 • ericksonowskie
 • poznawczo behawioralne
 • strategiczne nastawione na rozwiązanie
 • z elementami podejść poznawczo - behawioralnego i psychodynamicznego

Zasady zgłaszania się na psychoterapię:

 • Konsultacja oraz psychoterapia indywidualna to koszt 220zł
 • Konsultacja oraz psychoterapia pary to koszt 260zł
 • Psychoterapia rodzinna to koszt 200zł

Sposób odwoływania wizyt: umówioną wizytę można odwołać nie później niż 24h przed jej planowanym rozpoczęciem.