GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA


 

 

Zapraszamy do wspólnej drogi rozwoju i poznawania siebie, sposobów reagowania na sytuacje, które nas spotykają w życiu.
Będziesz miał możliwość nauczyć się, jak radzić sobie ze stresem
i trudnymi emocjami, z lękiem i obawami, wzmacniać
 poczucie własnej wartości.

Termin: spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie

Zaczynamy od października 2022r.

Czas trwania: 18.00 – 20:00;

Cena za spotkanie: 200zł;

Przewidywana ilość osób: 8 – 10

Uwaga! Udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym
 z psychoterapeutą, prowadzącym grupę.

 

Konsultacja potrwa około 20 min, jej koszt to 70zł.;

Osoby prowadzące:

Kira Słupczyńska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Katarzyna Walkiewicz - psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

CELEM GRUPY JEST:

- pogłębianie świadomości własnych zachowań, tego co czujemy i doświadczamy

- poznawanie siebie w relacjach z innymi ludźmi w grupie, uzyskiwanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

- poznanie swojego sposobu kontaktowania się z innymi

- pogłębianie umiejętności rozwiązywania konfliktów

- uczenie się otwartego mówienia o problemach i wyrażania swojego zdania

- rozwijanie poczucia własnej wartości i poczucia kompetencji

- zdobywanie umiejętności w zakresie radzenia sobie w różnych sytuacjach

MASZ MOŻLIWOŚĆ:

- zmierzyć się ze swoimi lękami i obawami

- uświadomienia sobie swoich zasobów i wykorzystania ich

- zaakceptowania siebie

- odkrycia swojego potencjału i odnalezienia poczucia własnej wartości

- znalezienia wewnętrznej siły

 

 

 

STUDIUM ABCD- Psychoterapia par i małżeństw


UWAGA!

V EDYCJA STUDIUM ABCD Terapii Par i Małżeństw w całości odbędzie się jesienią 2022 roku.

DLA KOGO?

Dla osób, które:

 • pracują indywidualnie z pacjentam
 • pracują z rodzinami, parami
 • są zainteresowane rozwojem swoich kompetencji w najważniejszych obszarach pracy z parami na poziomie relacyjnym

W naszym Instytucie uczą terapeuci i superwizorzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy


Uwaga!

Zespół Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii oferuje bezpłatne wsparcie i pomoc psychologiczną on - line dla uchodźców z Ukrainy: dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Osoby zgłaszające się po pomoc do Sekretariatu Instytutu będą mogły umówić się na sesję terapeutyczną w wolnych  i dostępnych terminach.

Pomoc oferowana jest w języku polskim lub angielskim. 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Sekretariacie Instytutu:

tel. (61) 8 62 98 99

 

Attention!

The team of the Wielkopolski Instytut Psychoterapii offers free online psychological support and help for refugees from Ukraine: for adults, teenagers, children and their families.

People who seeking help from the Instytut’s Secretariat will be able to make an appointment for a therapeutic session on free and available dates.

Support is offered in Polish or English.

Detailed information can be obtained from the Secretariat of the Institute:

phone: (61) 8 62 98 99

IX edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii - zgłoszeniaIX EDYCJA AKREDYTOWANEGO KURSU PSYCHOTERAPII- ZAPISY

Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na Całościowy (5-letni) Kurs Psychoterapii w nurcie integracyjnym (systemowo-ericksonowskim). Akredytowany Kurs Psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Początek Kursu: marzec 2023r.

Kurs jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Aby pobrać ankietę zgłoszeniową należy wejść w zakładkę Szkolenia, a następnie Kursy Akredytowane PTP.

 

Zakwalifikowanie kandydatów na kursy poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem kursów.

Szczegółowe informacje na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapiihttp://psrp.com.pl/szkolenia/programy

Ankieta zgłoszeniowa

Organizacja szkoleń: zajęcia będą realizowane w ciągu 5 lat (10 semestrów).

Dwudniowe spotkania będą odbywać się średnio raz w miesiącu, w piątki i soboty.

 

OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1 200 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800h

- Teoria i praktyka psychoterapii (140h)

-  Psychoterapia systemowa (80h)

- Psychoterapia ericksonowska (80h)

- Psychoterapia psychodynamiczna (40h)

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40h)

- Psychoterapia pozytywna (20h)

- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140h)

- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (60h)

- Uzależnienia (60h)

- Psychoterapia grupowa (40h)

- Psychoterapia rodzin (40h)

- Psychoterapia małżeństw i par (40h)   

- Praca z żałobą (20h)

2. Doświadczenia własne - 250h

    - Zgrupowanie self - experience (60h)*

    - Genogram (80h)

    - Grupa terapeutyczna (80h)*

    - Terapia indywidualna (30h)*

* dodatkowo płatne, więcej informacji poniżej

3. Superwizja grupowa - 120h

4. Superwizja indywidualna - 30h

-------------------------------------------

Koszt Kursu (2023-2028)

 • opłata za zgrupowanie self-experience (60h): 2 000 PLN - cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 • opłata za jeden semestr szkolenia od I do IV roku: 3 300 PLN

 • opłata na V roku za każdy semestr: 3 800 PLN

Dodatkowo płatne:

 • terapia indywidualna * – 30 godzin - wysokość opłaty zależy od stawki uzgodnionej z wybranym psychoterapeutą

 • terapia grupowa dla terapeutów * - 80 godzin - wysokość opłaty zależy od stawki uzgodnionej w Ośrodku prowadzącym grupę terapeutyczną

 • superwizja indywidualna ** - 30 godzin - wysokość kwoty zależy od stawki uzgodnionej z wybranym superwizorem

* psychoterapia własna spójna z wyuczonym i stosowanym podejściem; psychoterapeuta powinien być osobą certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej, superwizora, egzaminatora.

* superwizja prowadzona przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez:

 • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu

 • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela

 • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą

 • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych

 • 100 % frekwencji (z możliwością odrabiania pojedynczych zajęć w późniejszych edycjach kursu).

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

 

Studium ABCD - psychoterapii par i małżeństw


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Studium ABCD psychoterapii par i małżeństw.????

Szkolenia odbędą się w formule ON-LINE!

Pierwsza część cyklu rozpoczyna się 10 czerwca!????

Ankieta zgłoszeniowa ABCD

Zapraszamy do wysyłania ankiet zgłoszeniowych na nasz adres mailowy: [email protected]

Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży - warsztat


warsztat 17_09

Jednym z najczęściej powtarzających się objawów świadczących o występowaniu zaburzeń w okresie dorastania są różne formy zachowań autodestrukcyjnych – jest to zadawanie sobie bólu fizycznego z powodu przeżywania negatywnych emocji i rozładowywanie ich poprzez różne formy zachowań skierowanych przeciw sobie.

Celem warsztatu będzie próba zrozumienia przyczyn i mechanizmów autoagresywnych typowych dla okresu dorastania, a także poznanie sposobów radzenia sobie z autodestrukcją dzięki:

 • terapii rodzinnej,

 • pracy z genogramem,

 • uzewnętrznieniem wewnętrznego świata.


Warsztat jest kierowany do specjalistów – psychologów i pedagogów, pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze oświaty oraz służby zdrowia; potrzebujących metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Oparty jest na praktycznym ćwiczeniu proponowanych przez terapeutę narzędzi, pozwoli na zastosowanie opracowanych już strategii działania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Plan warsztatu:

Część I - definicja i rodzaje samouszkodzeń, model biopsychospołeczny.

Część II - praca z rodziną, rozmowa z nastolatkiem, ćwiczenie (terapeuta - pacjent), opis przypadku, wentylacja emocji, setting, wzorce komunikacji (praca z figurkami), uwikłanie.

Część III - opis przypadku, opieka psychiatryczna, leczenie, wsparcie psychologiczne i psychoedukacja rodziców, kontekst sytuacyjny, genogram jako źródło informacji dla terapeuty, praca metodą projekcyjną, praca z traumą.

Prowadząca - Katarzyna Walkiewicz- psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła całościowy kurs Psychoterapii Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) oraz kurs I i II stopnia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych oraz liczne szkolenia wzbogacające warsztat pracy w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie uczestniczy w szkoleniu Terapii Stanów Ego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz w gabinecie prywatnym. W swojej pracy integruje podejście systemowe i ericksonowskie. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Termin: 17.09.2021r. | 9:00-15:00

Warsztat zostanie przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Każdy uczestnik otrzyma w tygodniu poprzedzającym szkolenie, materiały szkoleniowe oraz link do spotkania.

Kontakt i zapisy:

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa, którą po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres e-mail: [email protected]

Ankieta zgłoszeniowa

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1388463518179288

e-mail: [email protected]

tel.: 61 862 98 99

Cena: 200zł

ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw


Szanowni Państwo, Wielkopolski Instytut Psychoterapii zaprasza osoby zajmujące się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem do uczestnictwa w:

ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW, które obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii.

Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami. Podbudowa teoretyczna odwołuje się do intergacji podejść: systemowo - ericksonowskiego.

Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem wyższym, zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną, psychoterapią. 

O przyjęciu na cykl szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu mailowo bądź telefonicznie.

Uczestnicy I Edycji za szczególnie cenne uznali* podawanie przez prowadzącym konkretnych przykładów, doskonalenie umiejętności poprzez ćwiczenia oraz zapoznanie z metodami i technikami pracy z parami. Jednocześnie uczestnicy docenili profesjonalizm, serdeczność i otwartość prowadzących.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Cały czas Sekretariat Instytutu pozostaje do Państwa dyspozycji – zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

Zapisy:

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na nasz adres e-mail: [email protected]

Ankieta zgłoszeniowa do ABCD

tel.: 61 862 98 99

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/178085756732651/

Cena:

Koszt jednego warsztatu (dwudniowego): 490 zł

Koszt całego Studium: 1 800 zł

Więcej informacji

*na podstawie ankiet ewaluacyjnych

Akredytowany Kurs Psychoterapii - VII Edycja


 

Szanowni Państwo,

VII EDYCJA KURSU PSYCHOTERAPII - ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Trwa rekrutacja na Całościowy (5-letni) Kurs Psychoterapii w nurcie integracyjnym (systemowo-ericksonowskim). Akredytowany Kurs Psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Początek Kursu: 19 marzec 2021r.

Kurs jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Szczegółowa charakterystyka Kursu tutaj: https://wip-poznan.pl/szkolenia/kursy-akredytowane-PTP.html

Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży - warsztat


Warsztat

Jednym z najczęściej powtarzających się objawów świadczących o występowaniu zaburzeń w okresie dorastania są różne formy zachowań autodestrukcyjnych – jest to zadawanie sobie bólu fizycznego z powodu przeżywania negatywnych emocji i rozładowywanie ich poprzez różne formy zachowań skierowanych przeciw sobie.

Celem warsztatu będzie próba zrozumienia przyczyn i mechanizmów autoagresywnych typowych dla okresu dorastania, a także poznanie sposobów radzenia sobie z autodestrukcją dzięki:

 • terapii rodzinnej,

 • pracy z genogramem,

 • uzewnętrznieniem wewnętrznego świata.

Warsztat jest kierowany do specjalistów – psychologów i pedagogów, pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze oświaty oraz służby zdrowia; potrzebujących metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Oparty jest na praktycznym ćwiczeniu proponowanych przez terapeutę narzędzi, pozwoli na zastosowanie opracowanych już strategii działania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Prowadząca - Katarzyna Walkiewicz - psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła całościowy kurs Psychoterapii Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) oraz kurs I i II stopnia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych oraz liczne szkolenia wzbogacające warsztat pracy w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie uczestniczy w szkoleniu Terapii Stanów Ego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz w gabinecie prywatnym. W swojej pracy integruje podejście systemowe i ericksonowskie. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Cena: 200 zł
Forma: ONLINE - na platformie ZOOM


Kontakt i zapisy:

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa, którą po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres e-mail: [email protected]

Ankieta zgłoszeniowa

Sekretariat Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii
tel.: 61 862 98 99,

e-mail: [email protected]

Akredytowany Kurs Psychoterapii - terminy


Akredytowany Kurs Psychoterapii - terminy

III Edycja:

11-12.09.2020 r. | Żałoba

Prowadząca: Maria Rogiewicz

Miejsce: ONLINE

IV Edycja:

18-19.09.2020 r. | Psychoterapia rodzinna cz. II

Prowadzący: Rafał Antkowiak
Miejsce: ONLINE

V Edycja:

04-05.09.2020 r. | Psychoterapia systemowa cz. II

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: ONLINE

25-26.09.2020r. | Psychoterapia systemowa cz. III

Prowadzący: Rafał Antkowiak

Miejsce: ONLINE

Miejsce: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbędą się w formie ONLINE

 

Kurs Psychoterapii Poznań - trwa rekrutacja


Więcej informacji tutaj

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy zjazdów czerwiec


IV Edycja:

05-06.06.2020 r. | Psychoterapia rodzinna cz. I

Prowadząca: Maria Kasprowicz

Miejsce: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbędą się w formie ONLINE

V Edycja:

05-06.06.2020 r. | Psychoterapia systemowa cz. I

Prowadząca: Rafał Antkowiak

Miejsce: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbędą się w formie ONLINE

VI Edycja:

26-27.06.2020 r. | Neurobiologia

Prowadzący: Rafał Antkowiak

Miejsce:W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbędą się w formie ONLINE

Terminy pozostałych szkoleń, na bieżąco będą pojawiać się w Aktualnościach.

Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży


Szanowni Państwo,

zapraszamy na warsztat dla praktyków: "Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży"

Jednym z najczęściej powtarzających się objawów świadczących o występowaniu zaburzeń w okresie dorastania są różne formy zachowań autodestrukcyjnych – jest to zadawanie sobie bólu fizycznego z powodu przeżywania negatywnych emocji i rozładowywanie ich poprzez różne formy zachowań skierowanych przeciw sobie.

Celem warsztatu będzie próba zrozumienia przyczyn i mechanizmów autoagresywnych typowych dla okresu dorastania, a także poznanie sposobów radzenia sobie z autodestrukcją dzięki:
- terapii rodzinnej,
- pracy z genogramem,
- uzewnętrznieniem wewnętrznego świata.

Warsztat jest kierowany do specjalistów – psychologów i pedagogów, pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze oświaty oraz służby zdrowia; potrzebujących metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Oparty jest na praktycznym ćwiczeniu proponowanych przez terapeutę narzędzi, pozwoli na zastosowanie opracowanych już strategii działania w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Termin: 26 czerwiec 2020
Koszt: 200 zł

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa, którą po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres e-mail: [email protected]

Ankieta zgłoszeniowa


Kontakt: Sekretariat Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii

ul. Junacka 34, 60-152 Poznań

tel.: 61 862 98 99, e-mail: [email protected]

ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw II Edycja


Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że musimy przełożyć organizację warsztatu C - "Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich i partnerskich", z powodu niedostatecznej liczby osób zainteresowanych szkoleniem w formie online. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, postanowiliśmy przenieść termin warsztatu na 16-17 październik 2020, kiedy to mamy nadzieję, będzie możliwe zorganizowanie szkolenia w formie stacjonarnej.

Jednocześnie chcemy wszystkim Państwu podziękować za dotychczasowy udział w pozostałych szkoleniach. Dołożymy wszelkich starań, abyście mogli Państwo w całości ukończyć cykl warsztatów w ramach Studium Psychoterapii Par i Małżeństw, a także doskonalić warsztat psychoterapeuty podczas seminarium superwizyjnego.

Przypominam, że termin warsztatu D - "Praca terapeutyczna z parą w przebiegu uzależnienia" został wyznaczony na 18-19 wrzesień 2020 (najprawdopodobniej w formie stacjonarnej).

-----------

Studium ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw to autorski cykl czterech 2-dniowych warsztatów, skierowany do osób profesjonalnie zajmujących się pomocą psychologiczną i psychoterapią.

Szkolenie w ramach Studium ABCD obejmuje:

- diagnozę problemów i objawów z którymi zgłaszają się najczęściej pary do terapii,
- kształtowanie i wzmacnianie umiejętności terapeutycznych w aspekcie praktycznym i klinicznym,
- szeroki zakres podbudowy teoretycznej na gruncie integracji podejść systemowego i ericksonowskiego,
- udział w seminarium superwizyjnym dla uczestników Studium na etapie zaawansowanym

Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem wyższym, zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną oraz psychoterapią. O przyjęciu na cykl szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl.

Koszt udziału w jednym warsztacie (piątek, sobota): 490 zł
Koszt całego szkolenia (4 zjazdy): 1 800 zł

W celu zapisania się na szkolenie, prosimy o wypełnie ankiety zgłoszeniowej a następnie o przesłanie jej na nasz adres e-mail.

Ankieta do wypełnienia

Kontakt:
Sekretariat Wielkopolskiego Instytytu Psychoterapii "WIP"
e-mail: [email protected]
tel.: 61 862 98 99
Adres: Junacka 34, 60-152 Poznań

https://www.facebook.com/events/178085756732651/

Uwaga, ważny KOMUNIKAT


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce informujemy, że w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii Zespół terapeutów pracuje w zmienionych warunkach. Sekretariat będzie dostępny telefonicznie i mailowo w następujących godzinach: poniedziałek - czwartek: 10.00 - 18.00. 

Osoby które w najbliższych dniach są umówione na wizyty w naszym Instytucie, mogą zdecydować o odbyciu sesji online poprzez np. komunikatory internetowe (Skype, What’s up, itp.) czy rozmowę telefoniczną. W takiej sytuacji prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z terapeutą.

Dane do przelewu za sesję online:

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII „WIP”

Elżbieta Czapiewska-Zejden

60-152 Poznań, ul. Junacka 34

NIP 782-105-71-57

Santander Bank Polska S.A. o/Poznań

46 1090 2590 0000 0001 2234 1389

W temacie wiadomości proszę wpisać nazwisko terapeuty.

----

Aby zapewnić naszemu Zespołowi oraz Klientom maksymalne bezpieczeństwo, podwyższyliśmy zasady dbałości o higienę. 

Prosimy Państwa o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Życzymy też sobie przede wszystkim zdrowia a także zachowania spokoju.

II Edycja Studium Psychoterapii Par i Małżeństw


UWAGA: w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Studium ABCD II Edycja zostaje przełożone. O nowych terminach będziemy informować kiedy tylko sytuacja się unormalizuje.

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń zaprasza osoby zajmujące się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem do uczestnictwa w proponowanych przez nas szkoleniach:

Obecnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II edycji cyklu warszatów "ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw". 

ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii. Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami. Podbudowa teoretyczna odwołuje się do integracji podejść: systemowo - ericksonowskiego.

Uczestnicy I Edycji za szczególnie cenne uznali podawanie przez prowadzącym konkretnych przykładów, doskonalenie umiejętności poprzez ćwiczenia oraz zapoznanie z metodami i technikami pracy z parami. Jednocześnie uczestnicy, docenili profesjonalizm, serdeczność i otwartość prowadzących.

Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem wyższym, zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną oraz psychoterapią.

Dwudniowe warsztaty będą się odbywać w piątki, w godzinach od 11-18soboty, w godzinach od 9-15 w siedzibie Instytutu przy ul. Junackiej 34.

Koszt jednego warsztatu(dwudniowego): 490 zł

Koszt całego Studium: 1 800 zł

Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl.

Po każdym szkoleniu, zostanie wydane zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie.Certyfikaty będą wydawane dla uczestników, którzy brali udział we wszystkich 4 warsztatach.

Ankietę zgłoszeniową znajdują Państwo w linku poniżej:

Ankieta zgłoszeniowa do ABCD

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na nasz adres e-mail: [email protected]

 

Szkolenia z Psychoterapii:

* rozwijają oraz ugruntowują wiedzę w specjalistycznych obszarach klinicznych i psychoterapeutycznych

* pomagają wyćwiczyć praktyczne umiejętności oraz poszerzają możliwości stosowania skutecznych metod i technik

* wzmacniają terapeutów w korzystaniu z własnych zasobów.

 

Kontakt: sekretariat tel. 61 862 98 99

Miejsce szkolenia:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń

ul. Junacka 34
60 – 152 Poznań

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy szkoleń


IV Edycja:

08-09.05.2020 r. | Psychoterapia grupowa cz. I

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbędą się w formie ONLINE

 

V Edycja:

15-16.05.2020 r. | Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. I

Prowadząca: Maria Rogiewicz

Miejsce: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbędą się w formie ONLINE

 

VI Edycja:

15-16.05.2020 r. | Psychoterapia zaburzeń osobowości

Prowadzący: Mariusz Szuta

Miejsce:W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbędą się w formie ONLINE

Terminy pozostałych szkoleń, na bieżąco będą pojawiać się w Aktualnościach.

Życzenia Wielkanocne


Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży - warsztat dla praktyków


Warsztat

Uwaga: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia zostają przełożone na inny termin. Będziemy informować Uczestników o nowym terminie, kiedy sytuacja w kraju się ustabilizuje.

Szanowni Państwo, zapraszamy na warsztat dla praktyków: "Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży"

Jednym z najczęściej powtarzających się objawów świadczących o występowaniu zaburzeń w okresie dorastania są różne formy zachowań autodestrukcyjnych – jest to zadawanie sobie bólu fizycznego z powodu przeżywania negatywnych emocji i rozładowywanie ich poprzez różne formy zachowań skierowanych przeciw sobie.

Celem warsztatu będzie próba zrozumienia przyczyn i mechanizmów autoagresywnych typowych dla okresu dorastania, a także poznanie sposobów radzenia sobie z autodestrukcją dzięki:
- terapii rodzinnej,
- pracy z genogramem,
- uzewnętrznieniem wewnętrznego świata.

Warsztat jest kierowany do specjalistów – psychologów i pedagogów, pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze oświaty oraz służby zdrowia; potrzebujących metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Oparty jest na praktycznym ćwiczeniu proponowanych przez terapeutę narzędzi, pozwoli na zastosowanie opracowanych już strategii działania w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Termin: 27 marzec 2020; godzina: 11:00 - 18:00
Koszt: 200 zł

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa, którą po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres e-mail: [email protected]

Ankieta zgłoszeniowa


Kontakt: Sekretariat Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii

ul. Junacka 34, 60-152 Poznań

tel.: 61 862 98 99, e-mail: [email protected]

Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich


C

Uwaga: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia zostają przełożone na inny termin. Będziemy informować Uczestników kiedy sytuacja w kraju się ustabilizuje.

Opracowanie autorskie i prowadzenie:
Mariusz Szuta

 Celem tego szkolenia jest:

* zdobycie umiejętności wykorzystywania wiedzy  o relacjach, przydatnej często w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej,

* poznanie, jak czynniki relacyjne mogą wpływać na obraz zaburzeń psychopatologicznych, takich jak: kryzysy tożsamości, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia depresyjne itp.,

* przećwiczenie możliwości patrzenia na spory partnerskie zarówno z perspektywy kobiety i mężczyzny,

* pogłębienie rozumienia tego, jak relacje między rodzicami wpływają na funkcjonowanie związków w kolejnych pokoleniach,

* możliwość odniesienia poznanych zjawisk relacyjnych do osobistych związków, a więc także umiejętności wpływania na poprawę swoich relacji partnerskich.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

-----------------------------------

Mariusz Szuta

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swej pracy stosuje zasadę integracji w psychoterapii, łącząc przede wszystkim podejście ericksonowskie, psychodynamiczne oraz pracę z ciałem (metoda
A. Lowena). Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poradni zdrowia psychicznego, na oddziale psychiatrycznym oraz prowadząc praktykę prywatną.

Zapisy na pojedynczy warsztat a także na cały cykl szkoleń->tutaj

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy zjazdów- marzec


Aktualne terminy - marzec 2020:

III Edycja:

06-07.03.2020 r. | Psychoterapia pozytywna

Prowadząca: Ewa Dobiała

Miejsce: Ścinawska 3

 

27-28.03.2020 r. | Supewizja cz. I

Prowadzący: Rafał Antkowiak

Miejsce: Ścinawska 3

UWAGA: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia zostają przełożone na inny termin.

IV Edycja:
13-14.03.2020 r. | Diagnoza kliniczna i koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych

Prowadząca: Agnieszka Gostyńska

Miejsce: Junacka 34

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia zostają przełożone: 17-18.04.2020 ONLINE

V Edycja:

20-21.03.2020 r. | Psychoterapia psychodynamiczna cz. II

Prowadząca: Anita Machaj

Miejsce: Junacka 34

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia zostają przełożone: 24-25.04.2020 ONLINE

Grupa terapeutyczno-psychoedukacyjna


Celem grupy jest psychoedukacja i wsparcie w kryzysie psychicznym. Grupa ma charakter otwarty, spotkania będą odbywać się od marca 2020r., co dwa tygodnie, w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii – Zespole Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Junacka 34 w Poznaniu. 

Ofertę kierujemy do pacjentów pozostających w długoterminowej opiece psychofarmakologicznej – po hospitalizacji lub leczonych wyłącznie ambulatoryjnie.

Zapraszamy osoby zarówno z rozpoznanymi zaburzeniami psychotycznymi, afektywnymi jak i lękowymi. 

Ze wszystkimi kandydatami spotkamy się podczas konsultacji, gdzie wyjaśnimy cele, plan i założenia projektu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Instytutu.    

Z poważaniem,                                                     

Agnieszka Gostyńska, Magdalena Migda

Prowadzące grupę

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii „WIP” Elżbieta Czapiewska – Zejden, z siedzibą w Poznaniu 60-152 Poznań, ul. Junacka 34 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7821057157, REGON 632185237.

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected], lub pisemnie na następujący adres: Wielkopolski Instytut Psychoterapii „WIP” Elżbieta Czapiewska – Zejden, 60 – 152 Poznań, ul. Junacka 34, bądź pod numerem telefonu (61) 862 98 99

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Instytut Psychoterapii, ul. Junacka 34, 60-152 Poznań. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e- mail: [email protected] Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dzięki wyrażonej poniżej przez Panią/Pana zgodzie.

Podanie danych osobowych w związku z świadczonymi usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe skorzystanie z usług oferowanych przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia pomocy psychologicznej, prowadzenia psychoterapii, superwizji i szkoleń psychoterapeutycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania korzystania z usług oferowanych przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na nasze prawo do przetwarzania, z którego korzystaliśmy przed wycofaniem zgody.

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami


Opracowanie autorskie i prowadzenie:
Sławomir Jakima

Oto cztery najważniejsze założenia warsztatu:

* Problem lub dysfunkcja seksualna może być objawem zaburzonych relacji w związku.

* Podjęcie takiej terapii wymaga od terapeuty wiedzy seksuologicznej łącznie ze znajomością fizjologii czynności seksualnej, patologii i specyficznych technik stosowanych w terapii seksuologicznej.

* Dysfunkcja seksualna u jednego z partnerów wymaga dokładnej diagnozy relacji w związku.

* Problemy seksualne wpływają na relacje w związku oraz mogą skutkować różnymi objawami (depresja, zaburzenia nerwicowe, dysfunkcje seksualne
u partnera).

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

---------------------------

Sławomir Jakima

Lekarz specjalista psychiatra, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Dr n.med. Sławomir Jakima jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie seksuologii i psychoterapii. Obecnie jest superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii jako wykładowca, prowadzi także autorskie szkolenia
z psychoterapii par i małżeństw. Jest autorem praktycznego przewodnika diagnostyki i leczenia zaburzeń seksualnych pt.: „Dysfunkcje seksualne”. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Seksuologii Polskiej” - oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Seksualnego.

Zapisy na pojedynczy warsztat a także na cały cykl szkoleń->tutaj

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy zjazdów


Aktualne terminy - luty 2020:

III Edycja:

14-15.02.2020 r. | Oblicza kryzysu psychologicznego

Prowadząca: Lilianna Krywicka

Miejsce: Ścinawska 3

IV Edycja:
21-22.02.2020 r. | Genogram cz. IV (praca własna)

Prowadząca: Alina Krzekotowska

Miejsce: Ścinawska 3

V Edycja:

21-22.02.2020 r. | Psychoterapia psychodynamiczna cz. I

Prowadząca: Anita Machaj

Miejsce: Junacka 34

Studium Terapii Par i Małżeństw ABCD II Edycja


Szanowni Państwo, od stycznia 2020 roku zaczynamy II Edycję Studium ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw.

Jest to cykl czterech 2-dniowych warsztatów, skierowany do osób profesjonalnie zajmujących się pomocą psychologiczną i psychoterapią.

Szkolenie w ramach Studium ABCD obejmuje:

* diagnozę problemów i objawów z którymi zgłaszają się najczęściej pary do terapii,
* kształtowanie i wzmacnianie umiejętności terapeutycznych w aspekcie praktycznym i klinicznym,
* szeroki zakres podbudowy teoretycznej na gruncie integracji podejść systemowego i ericksonowskiego,
* udział w seminarium superwizyjnym dla uczestników Studium na etapie zaawansowanym.

Szczegóły dotyczące zapisów, znajdą Państwo tutaj: https://wip-poznan.pl/szkole…/szkolenia-z-psychoterapii.html

Nowa grupa superwizyjna


Superwizja grupowa

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie naszych uczestników Kursu (IV i V edycji) do udziału w grupie superwizyjnej, którą będzie prowadzić pani Monika Stachowiak-Andrysiak.

Monika Stachowiak - Andrysiak

Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Europejskiej Federacji Psychoterapii (EAP);Polskiej Federacji Psychoterapii.

Grupa dedykowana dla uczestników IV i V edycji Kursu Akredytowanego.

Wyznaczony termin rozpoczęcia grupy to 22 styczeń 2020r.

W celu wpisania się na listę, prosimy o kontakt z sekretariatem.

Strategiczna praca psychoterapeutyczna z parą w kryzysie - metody i narzędzia


Szanowni Państwo,

zapraszamy na pierwszy warsztat w kolejnej, II edycji Studium ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw. 

Opracowanie autorskie i prowadzenie:
Elżbieta Czapiewska-Zejden

Strategiczna praca terapeutyczna  z  parą w kryzysie jest bazowym szkoleniem dla całego cyklu. Odwołuje się do założeń terapii systemowej i terapii komunikacji – jest podejściem integracyjnym.

Celem tego szkolenia jest zdobycie umiejętności:

* diagnozowania różnego rodzaju kryzysów, z którymi  zgłaszają się pary do terapii,

* rozpoznawania utrwalonych reguł, które podtrzymują kryzysy w parach,

* szukania dróg wyjścia z kryzysów,

* znalezienia dla każdej pary indywidualnej strategii, żeby para mogła poradzić sobie  z kryzysem i jego skutkami – „kryzys jak zasób”.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Zapisy na pojedynczy warsztat a także na cały cykl szkoleń-> tutaj

-------------------------------

Elżbieta Czapiewska-Zejden

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par i małżeństw. Kieruje Zespołem Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii (WIP). W swojej pracy integruje podejście systemowe z pragmatyką ericksonowską Od wielu lat specjalizuje się i prowadzi szkolenia z psychoterapii par i małżeństw. Bazuje na doświadczeniach znanych na świecie terapeutów, zajmujących się tą problematyką, takich jak Cloe Madaness, J. J. Gottman.

Terminy zjazdów - Kurs Akredytowany


Aktualne terminy - styczeń 2020:

III Edycja:

17-18.01.2020 r. | Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych i somatopodobnych

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: Junacka 34

IV Edycja:
24-25.01.2020 r. | Genogram cz. III (praca własna)

Prowadząca: Alina Krzekotowska

Miejsce: Ścinawska 3

V Edycja:

10-11.01.2020 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych

Prowadzący: Mariusz Szuta

Miejsce: Junacka 34

Szczęśliwego Nowego Roku!


Terminy zjazdów - Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań


Aktualne terminy zjazdów:

III Edycja:

13-14.12.2019 r. | Zaburzenia lękowe

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: Junacka 34

IV Edycja:
06-07.12.2019 r. | Genogram cz. II (praca własna)

Prowadząca: Iwona Przekop - Kistowska

Miejsce: Junacka 34

V Edycja:

20-21.12.2019 r. | Proces psychoterapii

Prowadząca: Maria Rogiewicz

Miejsce: Junacka 34

Grupa terapeutyczno-rozwojowa -ZAPRASZAMY!


Zapraszamy do wspólnej drogi rozwoju, poznawania siebie i sposobów reagowania na sytuacje, które nas spotykają. Zapraszamy do uczenia się, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami, z lękiem i obawami, jak wzmacniać poczucie własnej wartości.

Początek grupy: 18 listopad 2019

Termin: spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie w poniedziałki

Czas trwania: 18.00 – 20:00

Cena za spotkanie: 170zł

Przewidywana ilość osób: 8 – 10

Uwaga! Udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym z psychoterapeutą.

Konsultacja potrwa około 20 min, jej koszt to 50zł.

Osoby prowadzące:

Kira Słupczyńska - psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Katarzyna Walkiewicz - psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

CELEM GRUPY JEST:

- pogłębianie świadomości własnych zachowań, tego co czujemy i doświadczamy
- poznawanie siebie w relacjach z innymi ludźmi w grupie, uzyskiwanie i przyjmowanie informacji zwrotnych
- poznanie swojego sposobu kontaktowania się z innymi
- pogłębianie umiejętności rozwiązywania konfliktów
- uczenie się otwartego mówienia o problemach i wyrażania swojego zdania
- rozwijanie poczucia własnej wartości i poczucia kompetencji
- zdobywanie umiejętności w zakresie radzenia sobie w różnych sytuacjach

MASZ MOŻLIWOŚĆ:

- zmierzyć się ze swoimi lękami i obawami
- uświadomienia sobie swoich zasobów i wykorzystania ich
- zaakceptowania siebie
- odkrycia swojego potencjału i odnalezienia poczucia własnej wartości
- znalezienia wewnętrznej siły

W celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do skontaktowania się z naszym sekretariatem.

Kontakt i zapisy:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii ul. Junacka 34 60-152 Poznań

Tel. 61 862 98 99

E-mail: [email protected]

Terminy - Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań


Aktualne terminy zjazdów:

IV Edycja:
22-23.11.2019 r. | Genogram cz. I (praca własna)

Prowadząca: Iwona Przekop

Miejsce: Junacka 34

V Edycja:

08-09.11.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapi zaburzeń dzieci i młodzieży cz. II

Prowadzący: Rafał Antkowiak

Miejsce: Junacka 34

Warsztat D - Praca z parą w przebiegu uzależnienia


Serdecznie zapraszamy na ostatni warsztat z cyklu ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw.

Warsztat D poprowadzi pani Julita Doktór - psychoterapeuta i certyfikowany specjalista uzależnień.

Terapia par w sposób naturalny pojawia się w lecznictwie uzależnień jako sposób pomagania małżeństwom lub związkom nieformalnym w powrocie do zdrowia (w tym zatrzymaniu rozwoju uzależnienia) oraz w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem. Terapia małżeńska/par umożliwia analizowanie relacji dwojga ludzi zarówno z perspektywy jednostki, jak i związku. Badania naukowe wskazują na to, że zwiększa się skuteczność leczenia uzależnienia, gdy uzupełnia się klasyczne formy terapii oddziaływaniami w stosunku do małżeństwa/pary. 

Pojawienie się problemu uzależnienia w związku powoduje kryzys, który ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania. Terapia poszukuje rozwiązań, pomoc w przejściu przez ten kryzys,a rozwiązania wcale nie muszą być związane z tym problemem. Terapia par z problemem uzależnienia stosuje metody typowe dla terapii systemowej, metody poznawczo-behawioralne oraz oddziaływania psychoedukacyjne.

 

 

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminarz


Aktualne terminy zjazdów:

III Edycja:
11-12.10.2019 r. | Psychoterapia uzależnień cz. II

Prowadząca: Julita Doktór,

Miejsce: Junacka 34

IV Edycja:
04-05.10.2019 r. | Etyka

Prowadząca: Maria Marquardt

Miejsce: Junacka 34

 

25-26.10.2019 | Genogram

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: Ścinawska 3

V Edycja:

25-26.10.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapi zaburzeń dzieci i młodzieży cz. I

Prowadzący: Agnieszka Słopień i Aneta Wojciechowska

Miejsce: Junacka 34

Warsztat C - Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich


Informujemy, że nadal trwają zapisy na trzecie szkolenie z cyklu pt.: "Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich".
Warsztat poprowadzi pan Mariusz Szuta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pan Mariusz przygotował kilka najistotniejszych przesłanek, które wyjaśniają dlaczego warto szkolić się w prowadzeniu terapii par:

1. Relacja pomiędzy partnerami uwypukla najistotniejsze wątki w komunikacji pomiędzy ludźmi w ogóle; 
2. W czasach nagminnie rozpadających się związków warto jest dobrze poznać czynniki działające w tym zakresie budująco/konstruktywnie; 
3. Wątki relacyjne wplatają się niezwykle często w problematykę psychoterapii indywidualnej; 
4. Zaburzenia powszechne, takie jak: depresja, zaburzenia lękowe (nerwice) czy kryzysy życiowe mogą wynikać częściowo właśnie z dysfunkcji w relacji partnerskiej; 
5. Wniknięcie w trudności pary pozwala lepiej zrozumieć perspektywę całej rodziny – a to może się przysłużyć terapii rodzinnej; 
6. Problematyka emocji w związku dotyczy praktycznie wszystkich ludzi - włącznie z psychoterapeutami;
7. Znajomość mechanizmów leżących u podłoża nieporozumień w parze ułatwia dobre funkcjonowanie we własnym związku!

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie, proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która znajduje się tutaj: Ankieta zgłoszeniowa do ABCD.

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres e-mail: [email protected]

 

ABCD Studium Terapii Par i Małżeństw - warsztaty we wrześniu


Szanowni Państwo,

już 6 września o godz. 11:00 rozpocznie się dwudniowy warsztat ("B") z cyklu ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw, pt.:"Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami". Warsztat poprowadzi pan Sławomir Jakima - lekarz specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Jednocześnie informujemy, że nadal trwają zapisy na kolejny warsztat z cyklu - ("C") pt.: "Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich". Warsztat poprowadzi pan Mariusz Szuta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami - warsztat B


Warsztat B

Dlaczego wiedza z zakresu problemów seksualnych jest tak ważna w pracy terapeutycznej z parami?

Na to pytanie, w 10 tezach odpowiada dr n. med. Sławomir Jakima - lekarz specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat seksuologa klinicznego oraz superwizora zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jest redaktorem naczelnym Seksuologii Polskiej - oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Seksualnego.

Pan dr Jakima poprowadzi także szkolenie z cyklu ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw pt.: „Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami” w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii – w terminie 6-7 września 2019r. Pozostało kilka wolnych miejsc. Zapraszamy! https://wip-poznan.pl/szkolenia/szkolenia-z-psychoterapii.html

A oto 10 najważniejszych założeń:

 1. Problem lub dysfunkcja seksualna może być objawem zaburzonych relacji związku.

 2. Podjęcie takiej terapii wymaga od terapeuty wiedzy seksuologicznej łącznie ze znajomością fizjologii czynności seksualnej, patologii i specyficznych technik stosowanych w terapii seksuologicznej.

 3. Dysfunkcja seksualna u jednego z partnerów wymaga dokładnej diagnozy relacji w związku.

 4. Problem seksualny również wymaga dokładnej diagnozy medycznej, którą wykonać musi lekarz. Podejmowanie terapii małżeńskiej bez diagnozy medycznej dysfunkcji jest błędem.

 5. Dysfunkcja seksualna wpływa na relacje w związku oraz może skutkować różnymi objawami (depresja, zaburzenia nerwicowe, dysfunkcje seksualne u partnera).

 6. Specyficznej terapii wymaga problem występowania zaburzeń preferencji (dewiacja) u jednego z partnerów.

 7. Nie ma określonej szkoły psychoterapeutycznej mającej zdecydowaną przewagę w skuteczności leczenia. Terapeuta powinien uwzględniać różne podejścia terapeutyczne oraz znać techniki stosowane w leczeniu dysfunkcji.

 8. W psychoterapii problemów seksualnych stosowana jest często farmakoterapia.

 9. Nie każda dysfunkcja seksualna lub problem wymaga psychoterapii pary. Rozróżnienie staje się podstawą podjęcia terapii.

 10. Problematyka seksualna pojawia się bardzo często w relacjach partnerskich. Jednak jest rzadko poruszana zarówno w szkoleniach psychoterapeutycznych jak i w terapii pary.

ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw


ABCD

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń zaprasza osoby zajmujące się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem do uczestnictwa w proponowanych przez nas szkoleniach:

Obecnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w cyklu warszatów "ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw".

Dwudniowe warsztaty będą się odbywać w piątki, w godzinach od 11-18soboty, w godzinach od 9-15 w siedzibie Instytutu przy ul. Junackiej 34.

ABCD2

Ankietę zgłoszeniową znajdują Państwo w linku poniżej:

Ankieta zgłoszeniowa do ABCD

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na nasz adres e-mail: [email protected]

 

Szkolenia z Psychoterapii:

* rozwijają oraz ugruntowują wiedzę w specjalistycznych obszarach klinicznych i psychoterapeutycznych

* pomagają wyćwiczyć praktyczne umiejętności oraz poszerzają możliwości stosowania skutecznych metod i technik

* wzmacniają terapeutów w korzystaniu z własnych zasobów.

 

Certyfikaty będą wydawane po zakończeniu całego cyklu lub po zakończeniu poszczególnych, wybranych szkoleń.

 

Kontakt: sekretariat tel. 61 862 98 99

Miejsce szkolenia:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń

ul. Junacka 34
60 – 152 Poznań

Grupa superwizyjna dla IV i V edycji Kursu Akredytowanego


Informujemy, że można zapisywać się do pani Moniki Stachowiak-Andrysiak na superwizje indywidualną i grupową.

Planowane rozpoczęcie grupy superwizyjnej to 25 września 2019. Godzina 15:00

Z tego względu pani Monika Stachowiak-Andrysiak nie może występować w roli terapeuty dla uczestników IV i V edycji Kursu.

Monika Stachowiak-Andrysiak (Poznań)

Ukończyła psychologię i socjologię. Specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie chorób somatycznych. Certyfikowany psychoterapeuta: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Europejskiej Federacji Psychoterapii(EAP);Polskiej Federacji Psychoterapii.

Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej(WTTS),  Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin(EFTA).

Nr telefonu: 600 166 168

e-mail: [email protected]

ABCD Studium Terapii Par i Małżeństw


Zapraszamy profesjonalistów na nasz autorski cykl warsztatów "ABCD" STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW w podejściu integracyjnym

Warsztat "A" już za nami, ale istnieje możliwość zapisania się na kolejne warsztaty z cyklu.

Terminy spotkań: 

warsztat "B" - 06-07.09.2019r. | godz.: piątek: 11-18, sobota: 9-15

warsztat "C" - 27-28.09.2019r. | godz.: piątek: 11-18, sobota: 9-15

warsztat "D" - 18-19.10.2019r. | godz.: piątek: 11-18, sobota: 9-15

ABCD

ABC2

 

O przyjęciu na cykl szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu mailowo bądź telefonicznie.

 

Kontakt:

[email protected]

61 862 98 99

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy


Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy

 

II Edycja:
10-11.05.2019 r. | Superwizja V

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: Junacka 34

 

31.05-01.06.2019 r. | Superwizja VI

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: Junacka 34

 

III Edycja:
24-25.05.2019 r. | Psychoterapia par i małżeństw cz. I

Prowadzący: Mariusz Szuta

Miejsce: Ścinawska 3

 

IV Edycja:

17-18.05.2019 r. | Psychoterapia ericksonowska cz. III

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Miejsce: Junacka 34

 

V Edycja:
10-11.05.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości

Prowadzący: Mariusz Szuta

Miejsce: Junacka 34

 

31.05-01.06.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii

Prowadząca: Ewa Dobiała

Miejsce: Junacka 34

Informacja dla IV i V edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii


Informujemy, że można zapisywać się do pani Moniki Stachowiak-Andrysiak na superwizje indywidualną i grupową. Z tego względu pani Monika Stachowiak-Andrysiak nie może występować w roli terapeuty.

Monika Stachowiak-Andrysiak (Poznań)

Ukończyła psychologię i socjologię. Specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie chorób somatycznych. Certyfikowany psychoterapeuta: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Europejskiej Federacji Psychoterapii(EAP);Polskiej Federacji Psychoterapii.

Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej(WTTS),  Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin(EFTA).

Nr telefonu: 600 166 168

e-mail: [email protected]

 

Zapraszamy na seminarium


Seminarium: „Kontrakt w psychoterapii i superwizji”

Zapraszamy osoby, które zajmują się psychoterapią i różnymi formami pomocy psychologicznej na seminarium pt.” Kontrakt w psychoterapii i superwizji”.

Seminarium będą prowadzić psychoterapeuci z Instytutu: Kira Słupczyńska i Mariusz Szuta z udziałem zespołu WIP.

 

Termin: 31.01.2019

Godzina: 15:00 – 16:00

Wstęp wolny

 

Zapraszamy!

Życzenia Noworoczne


Życzymy Państwu pomyślności w Nowym Roku!

CYKL WARSZTATÓW ROZWOJOWO - TERAPEUTYCZNYCH. ZAJĘCIA GRUPOWE


Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa nabór do nowej grupy terapeutycznej.

warsztaty rozwojowo-terapeutyczne

Zapraszamy do wspólnej drogi poznawania siebie, cech swojej osobowości i temperamentu, poznawania sposobów reagowania na sytuacje, które nas spotykają. Zapraszamy do uczenia się, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami, lękiem i obawami, do wzmacniania poczucia własnej wartości.

Początek grupy: połowa lutego 2019 – do czerwca 2019

Termin: spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie

Czas trwania: 18.00 – 20:00

Cena za spotkanie: 150zł

Przewidywana ilość osób: 8 – 10

Uwaga! Udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym z psychoterapeutą.

Konsultacja potrwa 20 - 30 minut, jej koszt to 50zł.

Osoby prowadzące:

Kira Słupczyńska - psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Katarzyna Walkiewicz - psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

CELEM GRUPY JEST:

 • pogłębianie świadomości własnych zachowań, tego co czujemy i doświadczamy
 • poznawanie siebie w relacjach z innymi ludźmi w grupie, uzyskiwanie i przyjmowanie informacji zwrotnych
 • poznanie swojego sposobu kontaktowania się z innymi
 • pogłębianie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • uczenie się otwartego mówienia o problemach i wyrażania swojego zdania
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i poczucia kompetencji
 • zdobywanie umiejętności w zakresie radzenia sobie w różnych sytuacjach

MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • zmierzyć się ze swoimi lękami i obawami
 • uświadomienia sobie swoich zasobów i wykorzystania ich
 • zaakceptowania siebie
 • odkrycia swojego potencjału i odnalezienia poczucia własnej wartości
 • znalezienia wewnętrznej siły

W celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do skontaktowania się z naszym sekretariatem.

Kontakt i zapisy:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii ul. Junacka 34 60-152 Poznań

Tel. 61 862 98 99

E-mail: [email protected]

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia


Szanowni Państwo,

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Życzy,

Elżbieta Czapiewska-Zejden z Zespołem Instytutu "WIP"

Superwizje


Superwizje

Prowadzący: Elżbieta Czapiewska - Zejden

Terminy spotkań:

- Grupa poniedziałkowa – 10.12.2018r., godz. 10:00-14:00

- Grupa środowa – 12.12.2018r., godz. 10:00-14:00

- Grupa piątkowa – 14.12.2018r., godz. 10:30-14:30

Koszt: 170 zł

Grupy terapeutyczne dla terapeutów


Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa niedzielna: prowadzący – Grażyna Karolczak, Janusz Bachmiński

Terminy spotkań: 11.11.2018 r.

godz. 9:15- 15:15

Superwizje


Superwizje

Prowadzący: Elżbieta Czapiewska - Zejden

Terminy spotkań:

- Grupa poniedziałkowa – 19.11.2018r., godz. 10:00-14:00

- Grupa środowa – 14.11.2018r., godz. 10:00-14:00

- Grupa piątkowa – 09.11.2018r., godz. 10:30-14:30

Koszt: 170 zł

ABCD Studium Terapii Par i Małżeństw


ABCD

STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW w podejściu integracyjnym

Cztery dwudniowe warsztaty: wiosna – jesień 2019

Początek 24 -25 MAJ 2019

 

A – Strategiczna praca psychoterapeutyczna z parą w kryzysie – metody i narzędzia 
Prowadząca : Elżbieta Czapiewska-Zejden


B – Naruszona więź – problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich
Prowadzący : Mariusz Szuta


C – Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami
Prowadzący: Sławomir Jakima

 

D – Praca z parą w przebiegu uzależnienia

Prowadząca: Julita Doktór

 

ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii.
Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami.
Podbudowa teoretyczna odwołuje się do intergacji podejść : systemowo - ericksonowskiego, psychodynamicznego i poznawczo- behawioralnego.

 

Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem wyższym, zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną, psychoterapią.

 

Koszt udziału w jednym warsztacie (piątek - sobota): 490 zł

Koszt całego szkolenia (4 zjazdy): 1800 zł

O przyjęciu na cykl szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu mailowo bądź telefonicznie.

 

Kontakt:

[email protected]

61 862 98 99

 

Grupy terapeutyczne dla terapeutów


Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa niedzielna: prowadzący – Grażyna Karolczak, Janusz Bachmiński

Terminy spotkań: 14.10.2018 r.

godz. 9:15- 15:15

 

Superwizje


Superwizje

Prowadzący: Elżbieta Czapiewska - Zejden

Terminy spotkań:

- Grupa poniedziałkowa – 29.10.2018r., godz. 10:00-14:00

- Grupa środowa – 10.10.2018r., godz. 10:00-14:00

- Grupa piątkowa – 12.10.2018r., godz. 10:30-14:30

Koszt: 170 zł

Prowadzący: Mariusz Szuta

Termin spotkania: 17.10.2018 r.

Spotkania odbywają się w środy, w godzinach 11:00-15:00 

Koszt: 170 zł.  (obowiązuje kontrakt odpłat za nieobecność)

Posiadamy jeszcze wolne dwa miejsca. Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem

Ochrona danych osobowych - RODO


Szanowny Kliencie, jeśli czytasz tą informację, to znaczy, że w przeszłości skorzystałeś z naszych usług, skutkiem czego staliśmy się administratorem Twoich danych osobowych.

 

Dziękujemy, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że nadal będziesz korzystał z oferty Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. Jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami. Administratorem Twoich danych jest Wielkopolski Instytut Psychoterapii „WIP” Elżbieta Czapiewska – Zejden, z siedzibą w Poznaniu (60-152 Poznań, ul. Junacka 34 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7821057157, REGON 632185237.

 

Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej.

Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z formularzem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie bezpośrednio pod adresem [email protected]

 

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

Specjalista terapii uzależnień w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii


Szanowni Państwo,

Wielkopolski Instytut Psychoterapii rozpoczął współpracę z p. Julitą Doktór - specjalistką terapii uzależnień oraz psychoterapeutą. 

Specjalizacja:

praca z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji i zachowań
wpółuzależnionymi
DDA (DDA- osoby dorosłe wychowane w rodzinie alkoholowej)
zaburzenia odżywiania ( bulimia, nałogowe objadanie)
zaburzenia adaptacyjne
depresja i zaburzenia nastroju

 

Więcej informacji: tutaj

Kontakt i zapisy:
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
ul. Junacka 34 
60-152 Poznań

tel. (61) 8629899 
e-mail: [email protected]

„COŚ ZA CHWILĘ MI SIĘ STANIE”- ROZMOWA Z ELŻBIETĄ CZAPIEWSKĄ - ZEJDEN O ZABURZENIACH LĘKOWYCH


Szanowni Państwo,

W ubiegły weekend ukazał się wywiad z Panią Elżbietą Czapiewską - Zejden,pt. „COŚ ZA CHWILĘ MI SIĘ STANIE”

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z lekturą wywiadu, 
w której Pani Elżbieta porusza ważny temat zaburzeń lękowych. Wywiad znajduje się pod tym linkiem:

https://www.mojapsychologia.pl/artykuly/8,zdrowie_i_choroby/429,cos_za_chwile_mi_sie_stanie_rozmowa_z_elzbieta_czapiewska_zejden_o_zaburzeniach_lekowych.html

 

Aktualności


GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA

Więcej

STUDIUM ABCD- Psychoterapia par i małżeństw

Więcej

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Więcej

IX edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii - zgłoszenia

Więcej

Studium ABCD - psychoterapii par i małżeństw

Więcej

Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży - warsztat

Więcej

ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii - VII Edycja

Więcej

Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży - warsztat

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii - terminy

Więcej

Kurs Psychoterapii Poznań - trwa rekrutacja

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy zjazdów czerwiec

Więcej

Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży

Więcej

ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw II Edycja

Więcej

Uwaga, ważny KOMUNIKAT

Więcej

II Edycja Studium Psychoterapii Par i Małżeństw

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy szkoleń

Więcej

Życzenia Wielkanocne

Więcej

Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży - warsztat dla praktyków

Więcej

Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy zjazdów- marzec

Więcej

Grupa terapeutyczno-psychoedukacyjna

Więcej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej

Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy zjazdów

Więcej

Studium Terapii Par i Małżeństw ABCD II Edycja

Więcej

Nowa grupa superwizyjna

Więcej

Strategiczna praca psychoterapeutyczna z parą w kryzysie - metody i narzędzia

Więcej

Terminy zjazdów - Kurs Akredytowany

Więcej

Szczęśliwego Nowego Roku!

Więcej

Terminy zjazdów - Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań

Więcej

Grupa terapeutyczno-rozwojowa -ZAPRASZAMY!

Więcej

Terminy - Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań

Więcej

Warsztat D - Praca z parą w przebiegu uzależnienia

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminarz

Więcej

Warsztat C - Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich

Więcej

ABCD Studium Terapii Par i Małżeństw - warsztaty we wrześniu

Więcej

Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami - warsztat B

Więcej

ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw

Więcej

Grupa superwizyjna dla IV i V edycji Kursu Akredytowanego

Więcej

ABCD Studium Terapii Par i Małżeństw

Więcej

Akredytowany Kurs Psychoterapii Poznań - terminy

Więcej

Informacja dla IV i V edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii

Więcej

Zapraszamy na seminarium

Więcej

Życzenia Noworoczne

Więcej

CYKL WARSZTATÓW ROZWOJOWO - TERAPEUTYCZNYCH. ZAJĘCIA GRUPOWE

Więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Więcej

Superwizje

Więcej

Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Więcej

Superwizje

Więcej

ABCD Studium Terapii Par i Małżeństw

Więcej

Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Więcej

Superwizje

Więcej

Ochrona danych osobowych - RODO

Więcej

Specjalista terapii uzależnień w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii

Więcej

„COŚ ZA CHWILĘ MI SIĘ STANIE”- ROZMOWA Z ELŻBIETĄ CZAPIEWSKĄ - ZEJDEN O ZABURZENIACH LĘKOWYCH

Więcej