Psychoterapia grupowa dla terapeutów


Psychoterapia grupowa dla terapeutów

 

Terapia grupowa jest unikalnym doświadczeniem, pozwalającym na:

 • uzyskanie różnych perspektyw rozumienia siebie,
 • odkrywanie indywidualnych zasobów dla wykorzystywania ich w różnych rolach, w tym także w roli zawodowej,
 • przekonanie się, że każda osoba jest niepowtarzalną jednostką, ale każda zmaga się z podobnymi problemami,
 • poznanie innych członków grupy, innych terapeutów, a w efekcie otrzymanie wsparcia w środowisku,
 • naukę terapii przez jej doświadczenie oraz obserwacje terapeutów pracujących z grupą.

 

Zapraszamy:

psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, pracowników socjalnych.

 

Praca w grupie zapewnia wyjątkową okazję do zidentyfikowania  i nazwania problemów, które mogą zostać pominięte w terapii indywidualnej.

Ważną zasadą pracy w tej grupie jest to, że każdy z uczestników sam decyduje o stopniu swego zaangażowania w proces grupowy.

Grupa prowadzona jest przez doświadczonych psychoterapeutów:

 

Prowadzący:

Grupa 1:

Janusz Bachmiński: Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W psychoterapii indywidualnej i grupowej godzi podejście narracyjne i egzystencjalne. W Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię grupową dla terapeutów.

Grażyna Karolczak: psycholog kliniczny; psychoterapeuta, w swoim podejściu integruje paradygmaty ericksonowski i systemowy z elementami terapii stanów ego (Ego State Therapie) Prowadzi terapię indywidualną (krótko i długo terminową) par, rodzinną i grupową.

 

Grupa 2:

Monika Stachowiak-Andrysiak: Ukończyła psychologię i socjologię. Specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie chorób somatycznych. Certyfikowany psychoterapeuta: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Europejskiej Federacji Psychoterapii(EAP) ;Polskiej Federacji Psychoterapii. Superwizant aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej(WTTS),  Europejskiego Towarzystwa Terapii Rodzin(EFTA).

 

Informacje organizacyjne:

Zajęcia będą odbywać się w soboty lub niedziele po ustaleniu z grupą.

Czas trwania grupy: 9.00 – 15.00 (8 godzin dydaktycznych)

Koszt: 320 zł za każde spotkanie

Cykl obejmuje 80 godzin dydaktycznych

Termin pierwszego spotkania: 16.09.2018

 

Kontakt i zgłoszenia:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii

Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii

ul. Junacka 34

60-152 Poznań

 

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek-czwartek  9:00 – 20:00

piątek   9:00 – 14:00

tel. (61) 862-98-99 

e-mail: [email protected]

Kursy akredytowane PTP


Szanowni Państwo,

1 marca 2019 roku rozpoczynamy już V edycję Całościowego Kursu Psychoterapii, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii.
Obecnie trwa rekrutacja , ilość miejsc jest ograniczona.
Kurs otrzymał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Całościowy Kurs Psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię.
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego.
Program ułożony jest tak, by uczestnik oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzania umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

Program Kursu spełnia wymogi, które stawia Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w drodze do certyfikatu psychoterapeuty tych Towarzystw.

• Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę
• Nauka psychoterapii oparta jest na podejściu integracyjnym: systemo - ericksonowskim z elementami podejścia psychodynamicznego oraz poznawczo-behawioralego
• Uczymy nurtów psychoterapii, które są potwierdzone naukowo i klinicznie. Na bieżąco wprowadzamy do szkolenia wiedzę o najnowszych podejściach i metodach psychoterapii.
• Uczestnicy kursu, którzy pracują w służbie zdrowia, po II roku mają prawo do podpisywania umów z NFZ z zakresu psychoterapii jako ”osoby przygotowujące się do certyfikatu psychoterapeuty”.
• Zapewniamy kontakt z superwizorami, którzy przygotowują kandydata i wystawiają rekomendację do uzyskania certyfikatu.
• Dbamy o oddzielenie osobistych doświadczeń psychoterapeutycznych od procesu szkolenia

Program kursu obejmuje łącznie:

Zajęcia wykładowo - warsztatowe, w tym:
teoria i praktyka psychoterapii,
psychoterapia systemowa,
psychoterapia ericksonowska,
psychoterapia psychodynamiczna,
psychoterapia poznawczo - behawioralna,
psychoterapia pozytywna,
psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego,
psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży,
uzależnienia,
psychoterapia grupowa,
psychoterapia rodzin,
psychoterapia małżeństw i par.
Doświadczenia własne, w tym:
wyjazdowe zgrupowanie treningowe,
genogram,
grupa terapeutyczna.
Superwizja grupowa.

Ponadto od uczestników kursu wymagane są:

psychoterapia indywidualna,
superwizja indywidualna,
staż w ośrodku psychoterapeutycznym spełniającym wymogi PTP.

Koszty udziału w kursie:
opłata za jeden semestr szkolenia to 2500 zł,
na V roku opłata za jeden semestr wynosi 3000 zł,
wyjazdowe zgrupowanie self experience 1450 zł (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia),
grupa terapeutyczna (80 h) - płatne osobno,
terapia indywidualna (30 h) - płatne osobno,
superwizja indywidualna (30h) - płatne osobno.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej (do pobrania www.psrp.com.pl)

Kontakt i zgłoszenia:
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
Junacka 34, 60-152 Poznań
tel. (61) 862 - 98 - 99
e-mail: [email protected]

Z poważaniem,
Kierownicy Kursu
Elżbieta Czapiewska - Zejden
Rafał Antkowiak

Psycholog Psychoterapeuta


Szanowni Państwo,

Pan Artur Mirosław jest psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie 
(oddział psychiatryczny oraz całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu), w ośrodkach psychologiczno-medycznych w Płocku (oddział terapii zaburzeń lękowych i depresji) i w praktyce prywatnej. 
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par i małżeństw. W swojej pracy integruje podejścia: ericksonowskie i systemowe, korzystając z elementów poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Swoja pracę poddaje systematycznej superwizji. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach.

Specjalizuje się w:

- psychoterapii zaburzeń nerwicowych
- psychoterapii zaburzeń lękowych i depresji
- psychoterapii par i małżeństw (trudności w relacjach, konflikt małżeński, zdrada, rozwód, wypalenie, ciąża i poród i in.)
- rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych oraz dylematów związanych z religijnością i moralnością
- psychoedukacji w zakresie zaburzeń lękowo-depresyjnych

Kontakt i zapisy:
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
ul. Junacka 34 
60-152 Poznań

tel. (61) 8629899 
e-mail: [email protected]

Ochrona danych osobowych - RODO


Szanowny Kliencie, jeśli czytasz tą informację, to znaczy, że w przeszłości skorzystałeś z naszych usług, skutkiem czego staliśmy się administratorem Twoich danych osobowych.

 

Dziękujemy, że jesteś z nami i mamy nadzieję, że nadal będziesz korzystał z oferty Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. Jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami. Administratorem Twoich danych jest Wielkopolski Instytut Psychoterapii „WIP” Elżbieta Czapiewska – Zejden, z siedzibą w Poznaniu (60-152 Poznań, ul. Junacka 34 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7821057157, REGON 632185237.

 

Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej.

Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z formularzem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie bezpośrednio pod adresem [email protected]

 

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

Życzenia od Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii


Specjalista terapii uzależnień w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii


Szanowni Państwo,

Wielkopolski Instytut Psychoterapii rozpoczął współpracę z p. Julitą Doktór - specjalistką terapii uzależnień oraz psychoterapeutą. 

Specjalizacja:

praca z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji i zachowań
wpółuzależnionymi
DDA (DDA- osoby dorosłe wychowane w rodzinie alkoholowej)
zaburzenia odżywiania ( bulimia, nałogowe objadanie)
zaburzenia adaptacyjne
depresja i zaburzenia nastroju

 

Więcej informacji: tutaj

Kontakt i zapisy:
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
ul. Junacka 34 
60-152 Poznań

tel. (61) 8629899 
e-mail: [email protected]

Szkolenie


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na szkolenie.
"NIEZBĘDNIK PSYCHOTERAPEUTY"
Doskonalenie umiejętności w różnych obszarach praktyki klinicznej
 
„Zastosowanie autohipnozy w leczeniu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem”
 
Prowadząca : Maria Marquardt
Termin 23-24 luty 2018
Zgłoszenia i wpłaty
 
do 30.01.2018 400 zł
 
Szkolenia mają charakter praktyczny. Prowadzone są przez certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskich Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego, pracujących w zawodzie klinicysty i psychoterapeuty ponad 30 lat.
 
Oferta szkoleń skierowana jest do osób zajmujących się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osób zajmujących się zawodowo pomaganiem.
 
Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdziecie Państwo na stronie www.wip.poznan.pl
 
Kontakt i zgłoszenia
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
ul. Junacka 34
60-152 Poznań
Tel. (61) 862 98 99
www.wip.poznan.pl

"Psychosomatyczne reakcje na traumę strategie pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi i lękowymi w podejściu integracyjnym”


Serdecznie zapraszamy na szkolenie  

"Psychosomatyczne reakcje na traumę strategie pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi i lękowymi w podejściu integracyjnym”

Prowadząca : Elżbieta Czapiewska - Zejden 

Szkolenia mają charakter praktyczny. Prowadzone są przez certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskich Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego, pracujących w zawodzie klinicysty i psychoterapeuty ponad 30 lat.

Oferta szkoleń skierowana jest do osób zajmujących się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osób zajmujących się zawodowo pomaganiem.

Termin 13- 14 kwiecień 2018

Zgłoszenia i wpłaty:
31.03.2018 

Koszt szkolenia : 380 zł 

Kontakt i zgłoszenia
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
ul. Junacka 34
60-152 Poznań
Tel. (61) 862 98 99
e-mail : [email protected]

Życzenia od Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii


                                                                                                

„COŚ ZA CHWILĘ MI SIĘ STANIE”- ROZMOWA Z ELŻBIETĄ CZAPIEWSKĄ - ZEJDEN O ZABURZENIACH LĘKOWYCH


Szanowni Państwo,

W ubiegły weekend ukazał się wywiad z Panią Elżbietą Czapiewską - Zejden,pt. „COŚ ZA CHWILĘ MI SIĘ STANIE”

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z lekturą wywiadu, 
w której Pani Elżbieta porusza ważny temat zaburzeń lękowych. Wywiad znajduje się pod tym linkiem:

https://www.mojapsychologia.pl/artykuly/8,zdrowie_i_choroby/429,cos_za_chwile_mi_sie_stanie_rozmowa_z_elzbieta_czapiewska_zejden_o_zaburzeniach_lekowych.html

 

ABC Psychoterapii Par i Małżeństw


 

Zdjęcie użytkownika Wielkopolski Instytut Psychoterapii.

ABC PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW

A – Relacja między partnerami w związku 
Prowadzący : Mariusz Szuta (6-7.10.2017)
B – Emocjonalna strona związku: perspektywa męska i kobieca
Prowadzący : Mariusz Szuta, Elżbieta Czapiewska – Zejden (27-28.10.2017)
C – Praca terapeutyczna z parą w kryzysie „ Popiół i Diament”
Prowadząca: Elżbieta Czapiewska – Zejden ( 8-9.12.2017)

ABC PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii.
Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami.
Podbudowa teoretyczna odwołuje się do intergacji podejść : systemowo - ericksonowskiego, psychodynamicznego i poznawczo- behawioralnego.

Koszt udziału w jednym szkoleniu: 380 zł
Oferujemy 30 % zniżki dla studentów
O przyjęciu na cykl szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt i zgłoszenia
Wielkopolski Instytut Psychoterapii
ul. Junacka 34
60-152 Poznań
Tel. (61) 862 98 99
e-mail : [email protected]
www.wip.poznan.pl

 

 

Zapraszamy na IV edycję Akredytowanego Kursu PsychoterapiiSzanowni Państwo,

Jesienią przełom października i listopada rozpoczynamy już IV edycję Całościowego Kursu Psychoterapii, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii.

Obecnie trwa rekrutacja , ilość miejsc jest ograniczona.

Kurs otrzymał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Całościowy Kurs Psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego.

Program ułożony jest tak, by uczestnik oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzania umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 • Program Kursu spełnia wymogi, które stawia Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w drodze do certyfikatu psychoterapeuty tych Towarzystw.
  • Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę
  • Nauka psychoterapii oparta jest na podejściu integracyjnym: systemo - ericksonowskim z elementami podejścia psychodynamicznego oraz poznawczo-behawioralego
  • Uczymy nurtów psychoterapii, które są potwierdzone naukowo i klinicznie. Na bieżąco wprowadzamy do szkolenia wiedzę o najnowszych podejściach i metodach psychoterapii.
  • Uczestnicy kursu, którzy pracują w służbie zdrowia, po II roku mają prawo do podpisywania umów z NFZ z zakresu psychoterapii jako ”osoby przygotowujące się do certyfikatu psychoterapeuty”.
  • Zapewniamy kontakt z superwizorami, którzy przygotowują kandydata i wystawiają rekomendację do uzyskania certyfikatu.
  • Dbamy o oddzielenie osobistych doświadczeń psychoterapeutycznych od procesu szkolenia

 

Program kursu obejmuje łącznie:

 1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe, w tym:
 • teoria i praktyka psychoterapii,
 • psychoterapia systemowa,
 • psychoterapia ericksonowska,
 • psychoterapia psychodynamiczna,
 • psychoterapia poznawczo - behawioralna,
 • psychoterapia pozytywna,
 • psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego,
 • psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży,
 • uzależnienia,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoterapia rodzin,
 • psychoterapia małżeństw i par.
 1. Doświadczenia własne, w tym:
 • wyjazdowe zgrupowanie treningowe,
 • genogram,
 • grupa terapeutyczna.
 1. Superwizja grupowa.

Ponadto od uczestników kursu wymagane są:

 • psychoterapia indywidualna,
 • superwizja indywidualna,
 • staż w ośrodku psychoterapeutycznym spełniającym wymogi PTP.

Koszty udziału w kursie:

 • opłata za jeden semestr szkolenia to 2500 zł,
 • na V roku opłata za jeden semestr wynosi 3000 zł,
 • wyjazdowe zgrupowanie treningowe 1450 zł (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia),
 • grupa terapeutyczna (80 h) - płatne osobno,
 • terapia indywidualna (30 h) - płatne osobno,
 • superwizja indywidualna (30h) - płatne osobno.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej (do pobrania www.psrp.com.pl)

 

Kontakt i zgłoszenia:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii

 1. Promienista 30A/2, 60-288 Poznań

tel. 601862693

e-mail: wip-dzmr.poznan.pl

 

Z poważaniem,

Kierownicy Kursu

Elżbieta Czapiewska - Zejden

Rafał Antkowiak

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Popiół i diament”


 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na szkolenie - Przewartościowanie kryzysu w pracy terapeutycznej z parą –
 

                                                   „Popiół i diament”

 Termin: 9-10.06.2017
 
 Osoba prowadząca: Elżbieta Czapiewska- Zejden
 
 Koszt: 380zł (oferujemy 30% zniżki dla studentów)
 
 O szkoleniu: Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w założenia pozytywnej teorii kryzysów i jej szerokich zastosowań w praktyce klinicznej. Autorka prezentuje przykłady pracy terapeutycznej z parami. Strategiczne podejście ukierunkowuje proces psychoterapii na szukanie dróg wyjścia z kryzysu i ,,budowanie nowego mostu”.

 Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy do 22.05.2017

 
Kontakt z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii – tel. (61)8629899, [email protected]
 
 
http://wip-poznan.pl/public/files/12376785_970729696348958_1361574993064645019_n.jpg
 

Nowy obszar specjalizacji


Szanowni Państwo,

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii informuje, że od maja
przy ul. Junackiej 34 zostanie otwarty kolejny obszar naszej specjalizacji:
„Psychoterapia w ginekologii i położnictwie” we współpracy z Pauliną Stecką - Panieńską.

Życzenia świąteczne


Zastosowanie autohipnozy w leczeniu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną


Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. ,, Zastosowanie autohipnozy w leczeniu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną"

Termin: 17– 18 marca 2017

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2017!

Projekt autorski i prowadzenie szkolenia: 

Maria Marquardt

Koszt szkolenia: 380,00 zł

 

1.Zapozanie uczestników z mechanizmem działania autohipnozy

2.Pogłębienie wiedzy na temat zaburzeń psychosomatycznych

3.Rozwiniecie umiejętności zastosowania autohipnozy w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych

 

Program szkolenia:

1. Autohipnoza- teoria i praktyka

2. Stres jako mechanizm pośredniczący w etiopatogenezie chorób

3. Wpływ stanu emocjonalnego pacjenta na jego stan zdrowia

4. Znaczenie pracy terapeutycznej na przykładzie leczenia chorób układu krążenia, chorób dermatologicznych, niepłodności.

5. Zastosowanie autohipnozy w praktyce- wybrane techniki

 

Maria Marquardt - jest absolwentką Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ma certyfikat psychoterapeuty( nr 128) trenera 2 stopnia (nr 295) i superwizora psychoterapii (nr 102) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Brała udział w licznych szkoleniach za granicą między innymi ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w ZIST. Prowadzi psychoterapię w podejściu integracyjnym systemowo- ericksonowskim, superwizje, szkolenia terapeutów. Jest założycielką Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Należy i aktywnie uczestniczy w działalności:

- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

- Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

- jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

- jest mężatką, ma pięcioro dzieci

Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie wpłaty.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu w zależności od ilości dokonanych wpłat.

 

Kontakt i zgłoszenia:
ul. Junacka 34, 60- 152 Poznań
tel. (61) 862 98 99, e-mail: [email protected]
www.wip.poznan.pl

 

Grupa Psychoterapeutyczna dla Psychoterapeutów


Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapisywania się do Grupy Psychoterapeutycznej dla Psychoterapeutów.Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ta forma pracy własnej stanowi integralną część szkoleń do certyfikatów, poniżej szczegółowe informacje:
Termin rozpoczęcia grupy: termin rozpoczęcia Grupy zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób
Ilość sesji: 10
Długość jednej sesji: 8 godzin dydaktycznych
Koszt: 350 zł: za każde spotkanie
Prowadzący:
Anita Machaj
Dawid Oleksiak

Uczenie się przez doświadczenie, to podstawa każdego profesjonalnego szkolenia zawodowego, dlatego jako kierownicy Akredytowanych Kursów Psychoterapii, stworzonych w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rekomendujemy uczestnictwo w rozwojowej grupie psychoterapeutycznej jako jednej z najskuteczniejszych form rozwoju kompetencji osobistych oraz zawodowych.
Zapraszamy:
osoby związane z profesjonalnym pomaganiem, a szczególnie:
PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW, LEKARZY, PEDAGOGÓW, PIELĘGNIARKI, REHABILITANTÓW i PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH; czyli przedstawicieli tych zawodów, gdzie świadomość osobistych treści wpływających na proces terapeutyczny i prowadzone oddziaływania zawodowe jest kluczowy!

Rozwojowe cele pracy grupowej:
· uświadomienie, nazwanie lub przyjrzenie się osobistym treściom i wyodrębnienie z nich ważnych obszarów zawodowych i osobistych  ZASOBY i obszary do rozwoju,
· rozwój umiejętności obserwowania interakcji między ludźmi  EMPTIA, głębsze zrozumienie problemów innych,
· trenowanie wyrażenia własnej siły i słabości oraz obserwowanie tych doświadczeń u innych  budowanie poczucia adekwatności, siły, spokoju....

Doświadczenie prowadzących pozwala zadbać o to, aby każdy z uczestników sam decydował o stopniu swego zaangażowania w proces grupowy.

Organizatorzy:
Elżbieta Czapiewska-Zejden
Rafał Antkowiak

Uwaga: Liczba miejsc w grupie ograniczona. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt i zgłoszenia:
ul. Junacka 34, 60-152 Poznań
tel. (61) 862 98 99
e-mail: [email protected]
www.wip.poznan.pl

Neuronauka dla klinicystów - odwołanie Konferencji


Szanowni Państwo,

w 2016r. otrzymaliśmy tragiczną wiadomość o śmierci-p.Annellen Simpkins. W ostatnich dniach kolejną złą , że przyjazd dr Alexa Simpkinsa jest niemożliwy. W tej sytuacji Komitet Organizacyjny podjął decyzje o odwołaniu Konferencji „ Neuronauka dla Klinicystów” i warsztatu pokonfrencyjnego.

 Bardzo Państwa przepraszamy. Gwarantujemy 100% zwrot wpłat.

Wszystkim Państwu a szczególnie osobom, które były zainteresowane warsztatem przedkonferencyjnym Michała Jasińskiego na temat terapii koherencji ( podejścia łączącego idee konstruktywistyczne z odkryciami neuronauki ) w dniu 18.05.2017 r. postanowiliśmy stworzyć możliwość udziału w warsztacie „ Terapia koherencji” w szerszej formule tj. przez dwa dni w terminie 19-20.05.2017 , w piątek w godzinach 11.00-19.00 a w sobotę 9.00-16.00.

W ramach części  praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

 1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.
 2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.
 3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?
 4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci  – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić  do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

W trakcie warsztatu przeanalizujemy również przypadki klientów prezentujących różne objawy, obejrzymy też fragmenty wideo z sesji terapeutycznej przeprowadzonej przez Bruce’a Eckera i dogłębnie ją przeanalizujemy. Sporo miejsca poświęcimy także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej.

Michał Jasiński prowadził już dwudniowe warsztaty dotyczące terapii koherencji w różnych miejscach w Polsce i były one przyjmowane z dużym entuzjazmem. Szczególnie analiza nagrań wideo prowadzonych przez twórcę tego kierunku Bruca Eckera jak również demonstracje z uczestnikami zajęć prowadzone przez Michała Jasińskiego spotykały się z bardzo życzliwym przyjęciem.

 

 

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w dwudniowej formule warsztatu Michała Jasińskiego prosimy o kontakt z sekretariatem WIP-u. ( tel. 601-862-693, [email protected]).

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji „ Neuronauka dla Klinicystów”

Rafał Antkowiak