Start Psychoterapia Psychoterapia par i małżeństw Poznań

Psychoterapia par i małżeństw Poznań

Celem terapii rodzinnej jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów i konfliktów, poszukiwanie możliwości lepszego - obustronnego zaspokajania potrzeb we wzajemnych relacjach oraz większa harmonia w codziennym życiu.

Najczęściej spotykane problemy, z którymi pary / małżeństwa zgłaszają się na terapię:

 • kłopoty w porozumiewaniu się (komunikacji) partnerów

 • trudności w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i seksualnych na różnych etapach rozwoju związku

 • zdrada małżeńska, jej okoliczności i konsekwencje oraz pytanie: „Co dalej?”

 • zmiana życiowa np. będąca skutkiem narodzin dziecka, utraty pracy, chęci odejścia jednego z partnerów, zaburzeń depresyjnych lub lękowych jednego z partnerów itp.

 • zaburzone relacje z rodziną pochodzenia

 • zaburzenia funkcji seksualnych

 • uzależnienia

Zasady zgłaszania się na psychoterapię dla par i małżeństw:

 • ważny jest wybór psychoterapeuty, ze względu na specyfikę problemów

 • dzwoniąc do sekretariatu można liczyć na doradztwo w sprawie doboru psychoterapeuty oraz informację, jak zapisać się na konsultację do wybranego terapeuty

 • Sposób odwoływania wizyt: umówioną wizytę można odwołać nie później niż 24h przed jej planowanym rozpoczęciem.

Ceny:

Konsultacja 260 zł
Psychoterapia pary 260 zł

Na czym polega terapia par/terapia małżeńska:

 • na pomocy w opanowaniu emocjonalnego napięcia związanego ze zgłaszanym problemem

 • sformułowaniu celu terapii, oraz nazwaniu przez każdą ze stron oczekiwań co do rozwiązania problemu

 • wsparciu w budowaniu motywacji do zmiany

 • poszukiwaniu przyczyn aktualnych problemów

 • wspólnym ćwiczeniu konstruktywnej komunikacji między partnerami

 • odkrywaniu w procesie psychoterapii zasobów i potencjału obojga partnerów

 • pomocy w odbudowywaniu i wzmacnianiu wzajemnej więzi emocjonalnej

Co nas wyróżnia - Terapia rodzinna Poznań

 • Terapia par i małżeństw prowadzona jest przez doświadczonych psychoterapeutów z certyfikatami i długim stażem pracy klinicznej oraz psychoterapeutycznej

 • Oferujemy specjalistyczną pomoc z parą w przebiegu terapii uzależnie

 • Prowadzimy terapię par jednopłciowych

 • Możliwe jest otrzymanie pomocy w przygotowaniu się do rozwodu

Realizacja NiceIT