Start Psychoterapia Leczenie lęków

Leczenie lęków

W Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu zajmujemy się również leczeniem lęków. Leczenie zaburzeń lękowych w naszym Instytucie odbywa się dzięki zastosowaniu specjalistycznych metod, w ramach których przeprowadzamy:

psychoterapię indywidualną i/ lub grupową

w przypadku, kiedy zaistniałe objawy utrudniają funkcjonowanie, zalecamy konsultację u lekarza psychiatry i ewentualne leczenie farmakologiczne.

Zaburzenia lękowe są stanami charakteryzującymi się doznawaniem nasilonych obaw, napięć - niezależnych i nieproporcjonalnych do bodźców zewnętrznych. Osoby w takich stanach przeżywają silne zagrożenie w związku z występowaniem myśli o charakterze irracjonalnym, katastroficznym, którym towarzyszy wzmożona aktywność układu wegetatywnego i doznania w ciele.

Rodzaje zaburzeń lękowych:

 • z napadami paniki,
 • uogólnione – przeżywanie nierealistycznych obaw, dotyczących różnych sytuacji życiowych,
 • fobie – występują w określonych sytuacjach (fobia wysokości, zamkniętych przestrzeni, fobie specyficzne, takie jak – obawa przed pająkami, fobia społeczna – dotyczą m.in. ekspozycji społecznej, prezentacji,
 • egzystencjalne – odnoszą się do zagrożeń chorobami, śmierci (własnej lub najbliższych).

Psychoterapia zaburzeń lękowych jest dostosowana indywidualnie do każdego pacjenta i rodzaju problemów, z którymi się zgłasza.

Leczenie zaburzeń lękowych, zgodnie z podejściem ericksonowskim, odwołuje się do metod i technik nastawionych na uzyskanie natychmiastowej pomocy w radzeniu sobie z objawami lęku. Ważna jest profilaktyka nawrotów.

Zasady zgłaszania się na psychoterapię indywidualną:

 • ważny jest wybór psychoterapeuty, ze względu na specyfikę problemów

 • dzwoniąc do sekretariatu można liczyć na doradztwo w sprawie doboru psychoterapeuty oraz informację, jak zapisać się na konsultację do wybranego terapeuty

 • Sposób odwoływania wizyt: umówioną wizytę można odwołać nie później niż 24h przed jej planowanym rozpoczęciem.

Możliwości, które oferuje psychoterapia:

 • pacjent uczy się zmniejszać napięcie w ciele - osiąga stan relaksacji.

 • pacjent zmienia i modyfikuje sposób kojarzenia swoich myśli i uczuć, czyli poszukuje źródeł wsparcia w sobie, w swoich możliwościach radzenia sobie z lękiem.

 • z każdą osobą pracujemy na jej własnych zasobach i pomagamy wydobyć indywidualny potencjał.

 • pomagamy zdobywać doświadczenia i umiejętności.

 • pacjent jest uczestnikiem i współautorem tej zmiany - hipnoterapia pomaga spożytkować potencjał i osobiste możliwości oraz wzmacniać się w innych sposobach zaspokajania swoich potrzeb i wartości.

Osoby doświadczające wyżej wymienionych objawów, zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem.

Realizacja NiceIT