Start O nas

O nas

Wielkopolski Instytut Psychoterapii jest placówką Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii - Psychoterapia Poznań
Stowarzyszenie posiada Akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestację szkoleń podyplomowych do Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii w Poznaniu oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną doświadczonych psychoterapeutów z certyfikatami i długim stażem pracy klinicznej oraz psychoterapeutycznej, potrafiących wykorzystać możliwości, jakie daje psychoterapia ericksonowska i systemowa. Integrujemy te podejścia z elementami psychoterapii poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej.

Jesteśmy zespołem doświadczonych klinicystów i psychoterapeutów z certyfikatami Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz innych Towarzystw Naukowych

 • Psychoterapię prowadzimy dostosowując podejście i metody do każdego indywidualnego klienta i jego osobistych potrzeb
 • Celem psychoterapii jest wydobycie zasobów i potencjału u każdego klienta, żeby mógł rozwiązać swoje problemy

Integrujemy podejścia:

 • systemowe
 • ericksonowskie
 • poznawczo behawioralne
 • strategiczne nastawione na rozwiązanie
 • z elementami podejść poznawczo - behawioralnego i psychodynamicznego

   NASZE KORZENIE:

   • W 1999 roku grupa klinicystów - Elżbieta Czapiewska-Zejden, Rafal Antkowiak oraz Roman Ciesielski - zainicjowała współpracę z Polskim Instytutem Ericksonowskim w Łodzi, w ramach istniejących wcześniej gabinetów psychoterapii i psychiatrii (1994 roku).
   • We wrześniu 1999 roku powstała Filia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Poznaniu. Filią przez 12 lat kierowała Elżbieta Czapiewska-Zejden.
   • We wrześniu 2011 roku w wyniku przekształceń powstał Wielkopolski Instytut Psychoterapii oraz Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii.

   NASZE CELE:

   • Prowadzenie specjalistycznej psychoterapii w różnych obszarach psychologii klinicznej (leczenie depresji, lęków, zaburzeń somatopodobnych, zaburzeń dzieci i młodzieży).
   • Oferujemy nastepujące formy leczenia: psychoterapię indywidualną i grupową terapie małżeńską i par, leczenie uzależnień i współuzależnień.
   • Szkolenia i superwizje - rozwijanie i propagowanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych wśród profesjonalistów – psychologów, lekarzy, pedagogów, rehabilitantów - zajmujących się psychoterapią oraz pomocą psychologiczną.
   • Współpraca z Wrocławskim i Katowickim Instytutem Psychoterapii w ramach Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.

   Oferta Nasze specjalizacje

   Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii w Poznaniu oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną doświadczonych psychoterapeutów z certyfikatami i długim stażem pracy klinicznej oraz psychoterapeutycznej, potrafiących wykorzystać możliwości, jakie daje psychoterapia ericksonowska i systemowa. Integrujemy te podejścia z elementami psychoterapii poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej.

   Realizacja NiceIT