Start Psychoterapia Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Współczesne czasy sprzyjają rozwojowi różnych uzależnień takich jak np. narkomania, alkoholizm, seksoholizm, nadmierne korzystanie z komputera, internetu, telefonu, kompulsywnemu hazardowi, zakupoholizmu i wielu innym.

Wpływ na to ma m.in. tempo życia, brak odporności na stres i radzenia sobie z codziennymi problemami w życiu prywatnym i zawodowym, łatwa dostępność używek czy możliwość realizowania innych destrukcyjnych zachowań.

Używanie środków psychoaktywnych jest sposobem radzenia sobie ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Uzależnienie nie jest związane z konkretnym środkiem, lecz z efektem, który dzięki niemu można uzyskać. Uzależnienie jest postrzegane jako nawyk, który jest automatyczną reakcją na pojawiające się w danych okolic

Leczenie uzależnień - terapia

Najważniejszym elementem jest specjalistyczna terapia, dzięki której pacjent identyfikuje wraz z terapeutą problem i w procesie leczenia zaczyna wprowadzać zmiany w postrzeganiu siebie, swojego dotychczasowego życia prywatnego i zawodowego, społecznego, duchowego.

Celem jest redukcja zależności od substancji psychoaktywnych lub szkodliwych zachowań. Osoba chora uczy się radzić sobie zarówno ze swoimi pragnieniami, jak i głodem, który pojawia się jako jeden z charakterystycznych objawów zespołu odstawiennego. Podczas terapii nabywa również umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie dawać sobie radę z codziennymi problemami.

W Instytucie w Poznaniu prowadzimy leczenie różnych uzależnień. Pomagamy pacjentom uporać się z nałogami, które zdominowały również życie ich bliskich. Dotyczy to osób współuzależnionych oraz np. tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Kogo dotyczy leczenie uzależnień?

Często zdarza się, że pomocy domagają się nie tylko uzależnieni, ale i pozostali członkowie rodziny, pozostający w emocjonalnej zależności od alkoholika, narkomana itd. Przejawia się ona w tym, że biorą na siebie odpowiedzialność za osobę borykającą się z nałogiem, ponoszą za nią konsekwencje jej zachowań.

W nieświadomy sposób „pomagają” jej i dają się manipulować. Cierpią i odczuwają różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Z kolei ich własne potrzeby schodzą na plan dalszy, odczuwają brak poczucia bezpieczeństwa, często towarzyszy im na co dzień złość i niepokój w stosunku do uzależnionego członka rodziny. Taka sytuacja powoduje, że stan psychiczny i fizyczny współuzależnionych pogarsza się, stają się oni bezradni i nie wiedzą, w jaki sposób można zmienić ten stan rzeczy. Ratunkiem pozostaje również terapia, która ma na celu wyjście z tej pułapki psychologicznej. Celem pracy z terapeutą jest dążenie do tego, aby zadbać przede wszystkim o siebie, uporządkować swoje emocje oraz nauczyć się oddzielać własne życie od cudzego.

Jak odbywa się leczenie uzależnień?

Założeniem terapii proponowanej w poznańskim Instytucie jest wyzwolenie pacjenta od czynnika, który go uzależnił.

Może nim być zarówno środek odurzający, jak i dane zachowanie kompulsywne. Psychoterapeuta stara się dostrajać do klienta, zrozumieć jego sytuację i spojrzeć z jego perspektywy. Zakłada, że ludzie w danym momencie dokonują najlepszego dla siebie wyboru. Jednak już od samego początku rola psychoterapeuty polega również na kierowaniu uwagi osoby, nie tyle na problem, co na kryjące się pod nim potrzeby i cele oraz na możliwości wyboru różnych zachowań. 

Nasze trudności nie są wyrazem patologii i ułomności, lecz sposobem utrzymania równowagi w życiu danej osoby lub całego systemu rodzinnego. Wiele osób w nowych, zupełnie nieznanych im sytuacjach, próbuje często radzić sobie za pomocą starych, nawykowych rozwiązań. 

Bez względu na to, z jakim nałogiem boryka się pacjent, praca nastawiona jest na szukanie, wydobywanie i wzmacnianie momentów, w których klient korzystał ze swoich sił, zasobów i umiejętności. Dzięki temu zostaje osiągnięty sukces terapii, rozumiany nie tylko jako abstynencja, ale poprawa jakości życia i pozytywna wizja przyszłości, bez potrzeby sięgania po substancje lub zachowania zastępcze.

Czy terapia uzależnień musi odbywac się w placówce zamkniętej?

Nie każda osoba zmagająca się z nałogiem wymaga leczenia w placówce zamkniętej. Czasami wystarczy skorzystanie z pomocy specjalistów w takiej placówce jak nasza. Na terapię można się zgłosić w każdym momencie. Im wcześniej pacjent zdecyduje się na ten krok, tym zwiększa swoje szanse na uporanie się uzależnieniem.

Realizacja NiceIT