Start Psychoterapia Diagnoza psychologiczna dorosłych

Diagnoza psychologiczna dorosłych

Diagnoza psychologiczna dorosłych pozwala uzyskać kompleksowy obraz badanej osoby. Celem diagnozy jest ocena zasobów i deficytów w codziennym funkcjonowaniu oraz projektowanie metod terapii. Przebieg diagnozy zależy od celów osoby badanej i stawianych przez nią pytań diagnostycznych.

W naszej ofercie znajduje się badania:

  • neuropsychologiczne (m.in. osób w podeszłym wieku, chorych neurologicznie)
  • funkcji poznawczych, w tym badanie ilorazu inteligencji
  • osobowości (m.in. MMPI-2)
  • funkcjonowania emocjonalnego
  • zasobów i deficytów w radzeniu sobie ze stresem

Pakiet diagnostyczny zawiera: konsultację, dobór metod badawczych, przeprowadzenie badania, wydanie opinii, omówienie wniosków oraz zaleceń terapeutycznych. Badanie odbywa się podczas kilku spotkań. Dysponujemy bogatą bazą testów psychologicznych rekomendowanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zasady zgłaszania się na badanie psychologiczne:

  • Istnieje możliwość płatności w ratach.
  • Badanie odbywa się podczas kilku spotkań, najczęściej 2-4 razy w ciągu kilku tygodni.
  • Sposób odwoływania wizyt: umówioną wizytę można odwołać nie później niż 24h przed jej planowanym rozpoczęciem.

Ceny badań psychologicznych:

Badanie osobowości 1 000 zł
Badanie funkcji poznawczych 1 000 zł
Badanie całościowe (osobowości i funkcji poznawczych) 1 800 zł
Realizacja NiceIT