Wielkopolski Instytut Psychoterapii WIP
w Poznaniu

Zespół Specjalistycznych Ośrodków
Psychoterapii, Szkoleń i Coachingu

Istniejemy od 15 lat. We wrześniu 1999 roku, w Poznaniu, powstała Filia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Filią przez 12 lat kierowała Elżbieta Czapiewska-Zejden.

We wrześniu 2011 roku, w wyniku przekształceń, powstał Wielkopolski Instytut Psychoterapii - Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii, Szkoleń i Coachingu. Równolegle powstało Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, będące efektem współpracy Instytutów w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.

Jako stowarzyszenie posiadamy atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nasze kursy i szkolenia spełniają wymogi niezbędne do ubiegania się o certyfikat tych Towarzystw. Uczymy warsztatu, dzięki któremu psychoterapia dzieci i młodzieży, grupowa oraz indywidualna, czy też leczenie nerwicy, lęków lub depresji, którego podejmują się specjaliści, okazuje się w pełni skutecznym wsparciem. Szkolenia z psychoterapii pomagają również ekspertom w poznaniu nowych metod leczenia – depresji, lęków czy też uzależnień. Dzięki szkoleniom eksperci w nich uczestniczący zyskują też kwalifikacje umożliwiające samodzielne prowadzenie Pacjenta.

W naszym Zespole Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii oferujemy psychoterapię w podejściu integracyjnym: ericksonowskim, systemowym, poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym.

Zapewniamy konsultacje i opiekę specjalistów, w tym także seksuologa.

Kim jesteśmy

Instytut reprezentują superwizorzy oraz doświadczeni, certyfikowani terapeuci z długoletnim stażem pracy klinicznej. Od wielu lat ich specjalnością jest terapia uzależnień, psychoterapia ericksonowska, terapia małżeńska (dla par) oraz indywidualna. Współpracujemy także z trenerami, którzy prowadzą szkolenia dla biznesu oraz coaching. Wykonują oni również różnego rodzaju testy psychologiczne.

Nasze wartości:

  • Profesjonalizm - stawiamy sobie wysokie wymagania, doskonalimy swoje umiejętności, rozwijamy i propagujemy wiedzę.
  • Otwartość - integrujemy różne podejścia terapeutyczne, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów z różnych dziedzin terapeutycznych.
  • Etyka - dbamy o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych.

Nasze działania

  • Specjalistyczna psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych, par, małżeństw i rodzin: grupowa i indywidualna. Pracujemy w różnych obszarach psychologii klinicznej m.in. w leczeniu depresji, lęków, zaburzeń somatopodobnych, leczenie uzależnień i współuzależnień.
  • Diagnoza intelektu, osobowości, uszkodzeń oun oraz zaburzeń emocjonalnych u dzieci i dorosłych.
  • Szkolenia z psychoterapii i superwizje - dla terapeutów, lekarzy, pedagogów i rehabilitantów wykorzystujących w swojej pracy podejście terapeutyczne.
  • Warsztaty rozwoju osobistego.
  • Szkolenia dla firm w obszarze umiejętności miękkich.
  • Coaching.
  • Natychmiastowa pomoc w sytuacjach kryzysowych.

 

Szkolenia z psychoterapii

Organizowane i przeprowadzane przez nas szkolenia z psychoterapii mają na celu wyposażyć uczestników w niezbędne kompetencje, wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na samodzielne prowadzenie terapii. Są to czteroletnie kursy dedykowane wszystkim, którzy w codziennej pracy wykorzystują elementy terapii.


Leczenie depresji

Realizowane przez poznański Instytut leczenie depresji obejmuje zarówno działania właściwe, jak i profilaktyczne. Specjaliści, w trakcie indywidualnej pracy z pacjentem, stosują przede wszystkim dwie metody: farmakologiczną oraz terapeutyczną. Model leczenia zawsze zostaje dostosowany do pacjenta.


Leczenie lęków

W przypadkach nasilonych stanów emocjonalnych, które uniemożliwiają pacjentowi w pełni swobodne funkcjonowanie, nasz poznański Instytut zapewnia leczenie lęków, które odbywa się metodą dostosowaną zarówno do indywidualnych predyspozycji pacjenta, jak i stopnia nasilenia samych lęków.


Leczenie nerwicy

Przeprowadzane przez naszych specjalistów leczenie nerwicy służyć ma albo całkowitemu zniwelowaniu występujących u Pacjenta objawów, albo też ich znacznemu złagodzeniu. Nasz poznański ośrodek zapewnia opiekę wykwalifikowanych specjalistów oraz fachową terapię.


Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zarówno indywidualna, jak i grupowa psychoterapia dzieci i młodzieży jest jedną z najskuteczniejszych metod niesienia specjalistycznej pomocy w przypadku zaburzeń emocjonalnych, adaptacyjnych, lękowych, jak również zaburzeń odżywiania, często towarzyszących okresowi dojrzewania.


Psychoterapia ericksonowska

Nasz poznański ośrodek udziela wsparcia nie tylko konwencjonalnymi metodami leczenia. Przeprowadzana jest u nas także psychoterapia ericksonowska, wyróżniająca się wyjątkową elastycznością, ukierunkowaniem na przyszłość i zmianę oraz wydobycie indywidualnych zasobów Pacjenta.


Psychoterapia grupowa

W wielu przypadkach niezwykle skuteczna okazuje się psychoterapia grupowa. Pozwala ona Pacjentowi zmierzyć się z doświadczeniem pozostałych. Terapie grupowe są również doskonałym zwierciadłem relacji interpersonalnych, które Pacjent tworzy oraz w których uczestniczy.


Psychoterapia par

Realizowana w naszym poznańskim ośrodku terapia małżeńska oraz psychoterapia par pozwala nie tylko opanować emocje, ale przede wszystkim zlokalizować problemy, które bardzo często skutek braku dialogu nawarstwiają się latami. Zadaniem terapeuty jest pomóc parom w nawiązaniu ponownej, efektywnej komunikacji oraz wypracowaniu kompromisu.


Terapia uzależnień

Pomoc, którą jest terapia uzależnień, skierowana jest zarówno do uzależnionych, jak również ich rodzin. W poznańskim ośrodku tego typu wsparcie przyjmuje postać zarówno spotkań grupowych, jak i indywidualnych. Pomagamy zarówno nadużywającym alkoholu, narkotyków, jak i zmagającym się z zupełnie innym typem uzależnienia.


Testy psychologiczne

Realizowane przez nasz ośrodek w Poznaniu testy psychologiczne pozwalają na przeprowadzenie wnikliwego badania funkcji poznawczych pacjenta, jego ilorazu inteligencji, jak i sposobu funkcjonowania emocjonalno-popędowego. Badania obejmują zarówno wywiad, przeprowadzenie testu właściwego, jak i analizę wyników.

 

aktualności

wip

WIP Copyright © 2013
Wielkopolski Instytut Psychoterapii WIP

fb

Wielkopolski Instytut Psychoterapii WIP
ul. Junacka 34, 60-152 Poznań, woj. wielkopolskie
NIP 7821057157
tel./fax (61) 862 98 99
info@wip.poznan.pl