Psycholog Katarzyna Walkiewicz

o sobie:


Psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ukończyła całościowy kurs Psychoterapii Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) oraz kurs I i II stopnia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych oraz liczne szkolenia wzbogacające warsztat pracy w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie uczestniczy w szkoleniu Terapii Stanów Ego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.

W swojej pracy integruje podejście systemowe i ericksonowskie. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Specjalizacja:

  • Diagnoza dzieci i młodzieży, w tym funkcjonowania intelektualnego
  • Psychoterapia rodzin
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami lękowymi i adaptacyjnymi
  • Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży w sytuacji rozstania rodziców
  • Mediacje rodzinne

Certyfikaty:

Kontakt:

Email: katarzynawalkiewicz2@wp.pl

Telefon: (061) 8629899