Start Zespół Katarzyna Michalska

Katarzyna Michalska

Psychoterapeuta ericksonowski w trakcie certyfikacji, po ukończeniu akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

W swojej pracy kieruje się przede wszystkim podejściem terapii ericksonowskiej ale korzysta również z innych podejść terapeutycznych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej i indywidualnej u certyfikowanych superwizorów w Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz The International Society for Hypnosis.

Pracuje z osobami dorosłymi w terapii indywidualnej. Istotne jest dla niej holistyczne podejście do klienta, uwzględniające min. elementy pracy z ciałem.

Ukończyła:

 • Cykl szkoleniowy Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Dwuletnie szkolenie z terapii Stanów Ego ( Ego State Therapy)
 • Hipnoza 1 i 2 stopień
 • Liczne szkolenia poszerzające warsztat pracy min. w Polskim Instytucie Ericksonowskim

Specjalizacja:

 • Kryzysy życiowe
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Nerwica
 • Depresja
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Trauma
 • Niskie poczucie wartości
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • Stres
Realizacja NiceIT