Artur Mirosław

o sobie:


Artur Mirosław jest psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
(oddział psychiatryczny oraz całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu), w ośrodkach psychologiczno-medycznych w Płocku (oddział terapii zaburzeń lękowych i depresji) i w praktyce prywatnej.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par i małżeństw. W swojej pracy integruje podejścia: ericksonowskie i systemowe, korzystając z elementów poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Swoja pracę poddaje systematycznej superwizji. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach.


Specjalizuje się w:

  •  psychoterapii zaburzeń nerwicowych
  •  psychoterapii zaburzeń lękowych i depresji
  •  psychoterapii par i małżeństw (trudności w relacjach, konflikt małżeński, zdrada, rozwód, wypalenie, ciąża i poród i in.)
  •  rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych oraz dylematów związanych z religijnością i moralnością
  •  psychoedukacji w zakresie zaburzeń lękowo-depresyjnych

Kontakt: (61) 862 98 99