Start Zespół Anna Smuśkiewicz

Anna Smuśkiewicz

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach leczenia zdrowia psychicznego pracując ambulatoryjnie i w szpitalu psychiatrycznym - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz w Poradni Psychologicznej w ramach NFZ w Nowym Tomyślu. Posiada doświadczenie w pracy w ośrodkach resocjalizacyjnych a także podczas staży klinicznych i psychoterapeutycznych w akredytowanych placówkach na terenie całego kraju.  Aktualnie pracuje w kontekście prywatnym. Na co dzień pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w formie poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej. Pracuje w nurcie systemowym, jednocześnie czerpiąc i integrując doświadczenie z innych nurtów psychoterapeutycznych.

Specjalizacja:

Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym i psychoterapii:

  • zaburzenia nastroju
  • depresja            
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem oraz adaptacyjne
  • zaburzenia osobowości
  • kryzys egzystencjalny
  • trudności relacyjne
  • zaburzenia zachowania i emocji okresu dzieciństwa i adolescencji

Wsparcie osób z neuroróżnorodnością w rozumieniu i radzeniu sobie z zadaniami życia codziennego (spektrum autyzmu i zespół nadpobudliwości psychoruchowej).

Certyfikaty:

Realizacja NiceIT