Joanna Rudowska

o sobie:


Jest psychologiem, psychoterapeutą, prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię rodzin oraz terapię par. W swojej pracy stosuje podejście intergracyjne, integrując podejście psychodynamiczne z systemowym. Ukończyła studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznani, kierunek psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i psychologia zdrowia oraz choroby oraz Kurs Pomocy Seksuologicznej. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyla 4 letnią szkołę psychoterapii młodzieży i dorosłych oraz Kurs Otwartego Dialogu - innowacyjnej metody stworzonej w Zachodniej Laponii w Finladii.

Specjalizacja:

- kryzysy psychiczne: choroby psychiczne min. schizofrenia, depresja, depresja nawracająca

- zaburzenia osobowości: osobowość borderline, histrioniczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, osobowość zależna, osobowość symbiotyczna, osobowość lękowa,

- nerwice: nerwica natręctw, nerwica obsesyjno-kompulsywna, dysocjacyjna, konwersyjna, zespół lęku napadowego, zespół stresu pourazowego, zaburzenia depresyjno-lękowe

- budowanie poczucia własnej wartości, stabilizacja samooceny

- wsparcie osób dotkniętych kryzysem emocjonalnym oraz ich rodzin

- zaburzenia psychosomatyczne: nadawanie znaczenia objawom oraz nauka rozumienia, nazywania i wyrażania emocji