TERMINY - AKREDYTOWANY KURS PSYCHOTERAPII


III edycja

8-9.01.2021r. - Zakończenie III edycji Kursu.

 

IV edycja

VII semestr

 

15-16.01.2021r. | Psychoterapia par i małżeństw cz. II

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

ONLINE

 

VIII semestr

12-13.02.2021r. | Psychoterapia uzależnień cz. I ONLINE

Prowadząca: Julita Doktór

 

12-13.03.2021r. | Psychoterapia uzależnień cz. II ONLINE

Prowadząca: Julita Doktór

 

09-10.04.2021r. | Psychoterapia uzależnień cz. III. Od seksu i hazardu ONLINE

Prowadzący: Sławomir Jakima

 

23-24.04.2021r. | Psychoterapia zaburzeń lękowych 

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

 

25-26.06.2021r. | Oblicza kryzysu psychicznego i interwencji kryzysowej

Prowadząca: Lilianna Krzywicka

 

V edycja

IV semestr

22-23.01.2021 r. | Psychoterapia ericksonowska cz. III / zajęcia przełożone na 10-11.09.2021

Prowadzący: Jan Dyba

 

05-06.02.2021r. | Psychoterapia ericksonowska cz. IV zajęcia przełożone na 01-02.10.2021

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

 

V semestr

05-06.03.2021 r. | Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych ONLINE

Prowadząca: Agnieszka Gostyńska

 

7-8.05.2021r. | Psychoterapia depresji

Prowadząca: Ewa Dobiała

 

21-22.05.2021r. |Zagadnienia etyczne w psychoterapii

Prowadząca: Maria Marquardt

 

11-12.06.2021 r. | Psychoterapia rodzinna cz. I

Prowadzący: Rafał Antkowiak

 

02-03.07.2021r. | Psychoterapia rodzinna cz. II

Prowadząca: Maria Kasprowicz

 

VI  Edycja - organizacja WIP DZMR

www./wip-dzmr.poznan.pl/

II semestr

8-9.01.2021 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń u dzieci i młodzieży cz. I ONLINE

Prowadzące: Agnieszka Słopień i Aneta Wojciechowska

22-23.01.2021 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń u dzieci i młodzieży cz. II ONLINE

Prowadzące: Agnieszka Słopień i Aneta Wojciechowska

05-06.02.2021 r. | Proces psychoterapii ONLINE

Prowadząca: Maria Rogiewicz

12-13.03.2021r. | Psychoterapia psychodynamiczna cz. I ONLINE

Prowadząca: Anita Machaj

III semestr

09-10.04.2021 r. | Psychoterapia psychodynamiczna cz. I ONLINE

Prowadząca: Anita Machaj

 

14-15.05.2021 r.| Psychoterapia systemowa cz. I

Prowadzący: Rafał Antkowiak

 

11-12.06.2021 r. | Psychoterapia systemowa cz. II

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden

 

17-18.09.2021 r.| Psychoterapia systemowa cz. III

Prowadzący: Rafał Antkowiak

 

08-09.10.2021 r.| Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. I

Prowadząca: Maria Rogiewicz

 

VII Edycja

I semestr

19-20.03.2021r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości ONLINE

Prowadzący: Mariusz Szuta

 

23-24.04.2021r. | Kontakt i kontrakt w psychoterapii 

Prowadząca: Kira Słupczyńska

 

28-29.05.2021 r. | Relacja i przymierze terapeutyczne

Prowadząca: Kira Słupczyńska

 

24-25.09.2021r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii

Prowadząca: Ewa Dobiala

 

15-16.10.2021r. | Neurobiologiczne podstawy zachowania

Prowadzący: Rafał Antkowiak