Szkolenia z psychoterapii


 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenia przygotowane przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii!

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń zaprasza osoby zajmujące się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem do uczestnictwa w proponowanych przez nas szkoleniach.

W związku przedłużającym się w Polsce stanem epidemii oraz braku możliwości realizacji szkoleń stacjonarnych, do odwołania szkolenia w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii będą realizowane w formie online poprzez platformę do wideo-szkoleń ZOOM.

Warsztat C - "Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich i partnerskich"- ONLINE

Termin: 19-20.06.2020r.

Cena: 490 zł

Celem tego szkolenia jest:

 • zdobycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o relacjach, przydatnej często w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej,

 • poznanie, jak czynniki relacyjne mogą wpływać na obraz zaburzeń psychopatologicznych, takich jak: kryzysy tożsamości, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia depresyjne itp.,

 • przećwiczenie możliwości patrzenia na spory partnerskie zarówno z perspektywy kobiety i mężczyzny,

 • pogłębienie rozumienia tego, jak relacje między rodzicami wpływają na funkcjonowanie związków w kolejnych pokoleniach,

 • możliwość odniesienia poznanych zjawisk relacyjnych do osobistych związków, a więc także umiejętności wpływania na poprawę swoich relacji partnerskich.

Prowadzący:

Mariusz Szuta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swej pracy stosuje zasadę integracji w psychoterapii, łącząc przede wszystkim podejście ericksonowskie, psychodynamiczne oraz pracę z ciałem (metoda A. Lowena). Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poradni zdrowia psychicznego, na oddziale psychiatrycznym oraz prowadząc praktykę prywatną.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Warsztat D - "Praca terapeutyczna z parą w przebiegu uzależnienia"

Termin: 18-19.09.2020r. - o ile będzie to możliwe w formie stacjonarnej, w Instytucie. Gdyby jednak warunki na to nie pozwoliły, szkolenie odbędzie się również w formie ONLINE

Cena: 490 zł

Celem szkolenia jest:

 • pokazanie pracy nad problemem uzależnienia jako objawem,

 • pokazanie narzędzi do pracy z parą w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu,

 • praca nad wspieraniem zmiany związanej z decyzją o zaprzestaniu używania alkoholu i/lub innej substancji psychoaktywnej,

 • praca nad poprawą wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pomocą nad konstruktywnym rozwiązaniu konfliktów, rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć, odnajdywaniem pozytywnych uczuć względem siebie wzajemnie, wzięciem odpowiedzialności za własne funkcjonowanie w związku.

Prowadzący:

Julita Doktór - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, psycholog. Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczyła w 4-letnim kursie Psychoterapii Ericksonowskiej atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szpitalach psychiatrycznych na oddziale leczenia uzależnień oraz na oddziale psychiatrycznym. Pracowała również w Zakładzie Karnym we Wronkach (oddział leczenia uzależnień), w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradniach Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu oraz gabinecie prywatnym. Cały czas  podnosi swoje kompetencje uczestnicząc  w różnych szkoleniach i warsztatach. Pracuje w podejściu integracyjnym: systemowo-ericksonowskim z uwzględnieniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Przewidujemy również III edycję Studium!

Cykl ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw można rozpocząć od dowolnego warsztatu! Zapisując się na wszystkie 4 warsztaty, uzyskuje się zniżkę w wysokości 160zł

Dzięki aplikacji ZOOM, zajęcia są realizowane na żywo z możliwością przeprowadzania ćwiczeń a nawet praktycznej pracy w grupach. Uczestnicy Akredytowanych Kursów Psychoterapii przy naszym Instytucie, już rozpoczęli korzystanie z tej formy kontynuowania swojego kształcenia. Dzięki tym doświadczeniom (pozytywnym) jesteśmy gotowi aby rozszerzyć ofertę szkoleń ONLINE, o te warsztaty, które z powodu sytuacji epidemiologicznej zostały tymczasowo zawieszone, tj. kontynuacja szkoleń z cyklu ABCD Studium Psychoterapii Par i Małżeństw oraz warsztatu: ”Autodestrukcyjne zachowania u dzieci i młodzieży”. Wiemy, że jest to wyzwanie dla Nas wszystkich, dlatego przed szkoleniem do Uczestników trafi instrukcja, objaśniającą sposób dołączenia do zajęć online na ZOOMie. W czasie trwania szkolenia, obsługa techniczna pozostaje w gotowości, aby zajęcia przebiegały płynnie i bez zakłóceń.

Tak samo, jak w przypadku szkoleń stacjonarnych, otrzymują Państwo materiały szkoleniowe a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w wersji elektronicznej). Gwarantujemy Państwu że zawartość merytoryczna szkoleń nie ulegnie zmianie.

Cały czas Sekretariat Instytutu pozostaje do Państwa dyspozycji – zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

Zapisy:
[email protected]

61 862 98 99

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/178085756732651/


Studium ABCD Psychoterapii Par i Małżeństw to autorski cykl czterech 2-dniowych warsztatów, skierowany do osób profesjonalnie zajmujących się pomocą psychologiczną i psychoterapią.

Szkolenie w ramach Studium ABCD obejmuje:

 • diagnozę problemów i objawów z którymi zgłaszają się najczęściej pary do terapii,

 • kształtowanie i wzmacnianie umiejętności terapeutycznych w aspekcie praktycznym i klinicznym,

 • szeroki zakres podbudowy teoretycznej na gruncie integracji podejść systemowego i ericksonowskiego,

 • udział w seminarium superwizyjnym dla uczestników Studium na etapie zaawansowanym


ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii. Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami. Podbudowa teoretyczna odwołuje się do integracji podejść: systemowo - ericksonowskiego

Uczestnicy I Edycji za szczególnie cenne uznali podawanie przez prowadzącym konkretnych przykładów, doskonalenie umiejętności poprzez ćwiczenia oraz zapoznanie z metodami i technikami pracy z parami. Jednocześnie uczestnicy docenili profesjonalizm, serdeczność i otwartość prowadzących.

Koszt jednego warsztatu(dwudniowego): 490 zł

Koszt całego Studium : 1 800 zł

Ankietę zgłoszeniową znajdują Państwo w linku poniżej:

Ankieta zgłoszeniowa do ABCD

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na nasz adres e-mail: [email protected]

 

Szkolenia z Psychoterapii:

* rozwijają oraz ugruntowują wiedzę w specjalistycznych obszarach klinicznych i psychoterapeutycznych

* pomagają wyćwiczyć praktyczne umiejętności oraz poszerzają możliwości stosowania skutecznych metod i technik

* wzmacniają terapeutów w korzystaniu z własnych zasobów.

 

Zaświadczenia będą wydawane po zakończeniu całego cyklu lub po zakończeniu poszczególnych, wybranych szkoleń.

 

Kontakt: sekretariat tel. 61 862 98 99

Miejsce szkolenia:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń

ul. Junacka 34
60 – 152 Poznań