SZKOLENIA Z PSYCHOTERAPII


 

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń zaprasza osoby zajmujące się różnymi formami pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapią rodzin, terapią uzależnień oraz osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem do uczestnictwa w proponowanych przez nas szkoleniach.

VI edycja Studium ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii. Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami. Podbudowa teoretyczna odwołuje się do intergacji podejść:systemowo - ericksonowskiego. Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem wyższym, zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną, psychoterapią. Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu mailowo bądź telefonicznie.

----------------------------------------------------------

Warsztat A - "Strategiczna praca psychoterapeutyczna z parą w kryzysie - metody i narzędzia"

Termin: 15-16.09.2023| pt - 11:00-18:00 | sb - 9:00-15:00

Celem tego szkolenia jest zdobycie umiejętności:

 • diagnozowania różnego rodzaju kryzysów, z którymi zgłaszają się pary do terapii,

 • rozpoznawania utrwalonych reguł, które podtrzymują kryzysy w parach, szukania dróg wyjścia z kryzysów,

 • znalezienia dla każdej pary indywidualnej strategii, żeby para mogła poradzić sobie z kryzysem i jego skutkami – „kryzys jak zasób”.

ProwadzącaElżbieta Czapiewska-Zejden - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par i małżeństw. Kieruje Zespołem Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii (WIP). W swojej pracy integruje podejście systemowe z pragmatyką ericksonowską Od wielu lat specjalizuje się i prowadzi szkolenia z psychoterapii par i małżeństw. Bazuje na doświadczeniach znanych na świecie terapeutów, zajmujących się tą problematyką, takich jak Cloe Madaness, J. J. Gottman.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Warsztat B – "Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami"

Termin: 6-7.10.2023 | pt - 11:00-18:00 | sb - 9:00-15:00

Oto cztery najważniejsze założenia warsztatu:

 • Problem lub dysfunkcja seksualna może być objawem zaburzonych relacji w związku.

 • Podjęcie takiej terapii wymaga od terapeuty wiedzy seksuologicznej łącznie ze znajomością fizjologii czynności seksualnej, patologii i specyficznych technik stosowanych w terapii seksuologicznej.

 • Dysfunkcja seksualna u jednego z partnerów wymaga dokładnej diagnozy relacji w związku.

 • Problemy seksualne wpływają na relacje w związku oraz mogą skutkować różnymi objawami (depresja, zaburzenia nerwicowe, dysfunkcje seksualne u partnera).

Prowadzący - dr n med. Sławomir Jakima - lekarz specjalista psychiatra, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wieloletni praktyk w dziedzinie seksuologii i psychoterapii. Obecnie jest superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii jako wykładowca, prowadzi także autorskie szkolenia z psychoterapii par i małżeństw. Jest autorem praktycznego przewodnika diagnostyki i leczenia zaburzeń seksualnych pt.: „Dysfunkcje seksualne”. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Seksuologii Polskiej” - oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Seksualnego.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.


Warsztat C - "Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich i partnerskich"

Termin: 27-28.10.2023 | pt - 11:00-18:00 | sb - 9:00-15:00

Celem tego szkolenia jest:

 • zdobycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o relacjach, przydatnej często w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej,

 • poznanie, jak czynniki relacyjne mogą wpływać na obraz zaburzeń psychopatologicznych, takich jak: kryzysy tożsamości, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia depresyjne itp.,

 • przećwiczenie możliwości patrzenia na spory partnerskie zarówno z perspektywy kobiety i mężczyzny,

 • pogłębienie rozumienia tego, jak relacje między rodzicami wpływają na funkcjonowanie związków w kolejnych pokoleniach,

 • możliwość odniesienia poznanych zjawisk relacyjnych do osobistych związków, a więc także umiejętności wpływania na poprawę swoich relacji partnerskich.

Prowadzący - Mariusz Szuta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swej pracy stosuje zasadę integracji w psychoterapii, łącząc przede wszystkim podejście ericksonowskie, psychodynamiczne oraz pracę z ciałem (metoda A. Lowena). Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poradni zdrowia psychicznego, na oddziale psychiatrycznym oraz prowadząc praktykę prywatną.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

 

Warsztat D - "Praca terapeutyczna z parą w przebiegu uzależnienia"

Termin: 17-18.11.2023 | pt - 11:00-18:00 | sb - 9:00-15:00

Celem szkolenia jest:

 • pokazanie pracy nad problemem uzależnienia jako objawem,

 • pokazanie narzędzi do pracy z parą w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu,

 • praca nad wspieraniem zmiany związanej z decyzją o zaprzestaniu używania alkoholu i/lub innej substancji psychoaktywnej,

 • praca nad poprawą wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pomocą nad konstruktywnym rozwiązaniu konfliktów, rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć, odnajdywaniem pozytywnych uczuć względem siebie wzajemnie, wzięciem odpowiedzialności za własne funkcjonowanie w związku.

Prowadząca - Julita Doktór - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, psycholog. Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczyła w 4-letnim kursie Psychoterapii Ericksonowskiej atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szpitalach psychiatrycznych na oddziale leczenia uzależnień oraz na oddziale psychiatrycznym. Pracowała również w Zakładzie Karnym we Wronkach (oddział leczenia uzależnień), w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradniach Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu oraz gabinecie prywatnym. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Pracuje w podejściu integracyjnym: systemowo-ericksonowskim z uwzględnieniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego.

Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Cały czas Sekretariat Instytutu pozostaje do Państwa dyspozycji – zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. 

Przyjęcie na szkolenie poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną. 

Zapisy:

Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na nasz adres e-mail:info@wip.poznan.pl

Ankieta zgłoszeniowa do ABCD

info@wip.poznan.pl

tel.: 61 862 98 99

Cena:

Koszt jednego warsztatu (dwudniowego): 550 zł

Koszt całego Studium: 2 000 zł

-------------------------------------------------

                                                               

Jednym z najczęściej powtarzających się objawów świadczących o występowaniu zaburzeń w okresie dorastania są różne formy zachowań autodestrukcyjnych – jest to zadawanie sobie bólu fizycznego z powodu przeżywania negatywnych emocji i rozładowywanie ich poprzez różne formy zachowań skierowanych przeciw sobie.

Celem warsztatu będzie próba zrozumienia przyczyn i mechanizmów autoagresywnych typowych dla okresu dorastania, a także poznanie sposobów radzenia sobie z autodestrukcją dzięki:

 • terapii rodzinnej,

 • pracy z genogramem,

 • uzewnętrznieniem wewnętrznego świata.


Warsztat jest kierowany do specjalistów – psychologów i pedagogów, pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze oświaty oraz służby zdrowia; potrzebujących metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Oparty jest na praktycznym ćwiczeniu proponowanych przez terapeutę narzędzi, pozwoli na zastosowanie opracowanych już strategii działania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Plan warsztatu:

Część I - definicja i rodzaje samouszkodzeń, model biopsychospołeczny.

Część II - praca z rodziną, rozmowa z nastolatkiem, ćwiczenie (terapeuta - pacjent), opis przypadku, wentylacja emocji, setting, wzorce komunikacji (praca z figurkami), uwikłanie.

Część III - opis przypadku, opieka psychiatryczna, leczenie, wsparcie psychologiczne i psychoedukacja rodziców, kontekst sytuacyjny, genogram jako źródło informacji dla terapeuty, praca metodą projekcyjną, praca z traumą.

Prowadząca - Katarzyna Walkiewicz - psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła całościowy kurs Psychoterapii Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) oraz kurs I i II stopnia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych oraz liczne szkolenia wzbogacające warsztat pracy w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła szkolenie Terapii Stanów Ego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz w gabinecie prywatnym. W swojej pracy integruje podejście systemowe i ericksonowskie. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Termin: 20.10.2023r. | 9:00-15:00


Kontakt i zapisy:

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa, którą po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres e-mail: info@wip.poznan.pl

Ankieta zgłoszeniowa

e-mail: info@wip.poznan.pl

tel.: 61 862 98 99

Cena: 300zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia z Psychoterapii:

* rozwijają oraz ugruntowują wiedzę w specjalistycznych obszarach klinicznych i psychoterapeutycznych

* pomagają wyćwiczyć praktyczne umiejętności oraz poszerzają możliwości stosowania skutecznych metod i technik

* wzmacniają terapeutów w korzystaniu z własnych zasobów.

 

Zaświadczenia będą wydawane po zakończeniu całego cyklu lub po zakończeniu poszczególnych, wybranych szkoleń.

 

Kontakt: Sekretariat tel. 61 862 98 99

Miejsce szkolenia:

Wielkopolski Instytut Psychoterapii Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń

ul. Junacka 34
60 – 152 Poznań