KURSY AKREDYTOWANE PTP


Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Ulotka 2 Ulotka 1

 

Szanowni Państwo,

Początek IX edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii to marzec 2023r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi programu i organizacji Kursu.

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii

zaprasza na Kursy Akredytowane przygotowujące do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO; Kierownik kursów: Rafał Antkowiak

AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO; Kierownik kursów: Elżbieta Czapiewska-Zejden

 

Kursy realizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w: Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu

 

Ogólna charakterystyka kursu:

Akredytowany Kurs Psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. 
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

Zakwalifikowanie kandydatów na kursy poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem kursów.

Szczegółowe informacje na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii -> http://psrp.com.pl/szkolenia/programy

 

Organizacja szkoleń: zajęcia będą realizowane w ciągu 5 lat (10 semestrów).

Dwudniowe spotkania będą odbywać się średnio raz w miesiącu, w piątki i soboty.

 

OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1 200 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800h

- Teoria i praktyka psychoterapii (140h)

-  Psychoterapia systemowa (80h)

- Psychoterapia ericksonowska (80h)

- Psychoterapia psychodynamiczna (40h)

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40h)

- Psychoterapia pozytywna (20h)

- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140h)

- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (60h)

- Uzależnienia (60h)

- Psychoterapia grupowa (40h)

- Psychoterapia rodzin (40h)

- Psychoterapia małżeństw i par (40h)   

- Praca z żałobą (20h)

2. Doświadczenia własne - 250h

    - Zgrupowanie self - experience (60h)*

    - Genogram (80h)

    - Grupa terapeutyczna (80h)*

    - Terapia indywidualna (30h)*

* dodatkowo płatne, więcej informacji poniżej

3. Superwizja grupowa - 120h

4. Superwizja indywidualna - 30h

-------------------------------------------

Koszt Kursu (2023-2028)

 • Opłata za zgrupowanie self-experience: 2000 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
 • Opłata za jeden semestr szkolenia: 3500 PLN
 • Na V roku opłata za semestr: 4000 PLN

Dodatkowo płatne:

 • terapia indywidualna * – 30 godzin - wysokość opłaty zależy od stawki uzgodnionej z wybranym psychoterapeutą

 • terapia grupowa dla terapeutów * - 80 godzin - wysokość opłaty zależy od stawki uzgodnionej w Ośrodku prowadzącym grupę terapeutyczną

 • superwizja indywidualna ** - 30 godzin - wysokość kwoty zależy od stawki uzgodnionej z wybranym superwizorem

* psychoterapia własna spójna z wyuczonym i stosowanym podejściem; psychoterapeuta powinien być osobą certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej, superwizora, egzaminatora.

* superwizja prowadzona przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez:

 • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu

 • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela

 • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą

 • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych

 • 100 % frekwencji (z możliwością odrabiania pojedynczych zajęć w późniejszych edycjach kursu).

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

Pliki do pobrania:

Ankieta zgłoszeniowa

Bibliografia Akredytowanego Kursu Psychoterapii

Program Kursu

Lista rekomendowanych superwizorów i terapeutów

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Procedura Reklamacji

Formularz Reklamacji