Kursy akredytowane PTP


Szanowni Państwo,
Rekrutacja na V edycję Akredytowanego Kursu Psychoterapii nadal trwa. Planowany początek kursu 1-2.03.2019r. Pozostało tylko kilka wolnych miejsc na Kursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii za pośrednictwem naszego Instytutu. Kolejność zgłoszeń i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej będzie decydowało o przyjęciu na kolejną edycje kursu.

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii

zaprasza na Kursy Akredytowane przygotowujące do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO; Kierownik kursów: Rafał Antkowiak

AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO; Kierownik kursów: Elżbieta Czapiewska-Zejden

Kursy realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu

Ogólna charakterystyka kursu:

Akredytowany Kurs Psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. 
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

Zakwalifikowanie kandydatów na kursy poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem kursów.

Szczegółowe informacje na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii -> http://psrp.com.pl/szkolenia/programy

 

Organizacja szkoleń: zajęcia bedą realizowane w ciągu 5 lat.

Dwudniowe spotkania bedą odbywać się raz w miesiącu w piątki i soboty.

W ramach kursu przewidziane są:

OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1560 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800 h

- Teoria i praktyka psychoterapii (140 h)

-  Psychoterapia systemowa (80 h)

- Psychoterapia ericksonowska (80 h)

- Psychoterapia psychodynamiczna (40h)

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40 h)

- Psychoterapia pozytywna (20 h)

- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140 h)

- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (60 h)

- Uzależnienia (60 h)

- Psychoterapia grupowa (40 h)

- Psychoterapia rodzin (40 h)

- Psychoterapia małżeństw i par (40 h)   

- Praca z żałobą (20 h)

 

2. Doświadczenia własne - 250 h


    - Zgrupowanie self - experience (60h)

    - Genogram (80 h)

    - Grupa terapeutyczna (80 h)

    - Terapia indywidualna (30 h)


3. Superwizja grupowa - 120 h

4. Superwizja indywidualna - 30 h

W cenie, w ramach opłaty semestralnej: 120 godz. superwizji grupowej dodatkowo płatne: 30 godzin superwizji indywidualnej, ze wskazaniem odbycia po pięć godzin superwizji indywidualnych na 2 i 3 roku w cenie kursu: 80 godzin genogramowej pracy własnej

Dodatkowo płatne

 • zgrupowanie self-experience - 60 godzin
 • terapia indywidualna – 30 godzin
 • terapia grupowa dla terapeutów - 80 godzin
 • superwizja indywidualna - 30 godzin

Uczestnicy Kursów Akredytowanych są zobowiązani do odbycia grupowej terapii własnej w ilości 80 godzin w modalności, której uczymy na Kursach - w miejscu realizacji kursów.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez

 • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu
 • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela
 • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą
 • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych
 • 100 % frekwencji 

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

Koszt udziału w kursie:

 • Opłata za I semestr szkolenia 2500 PLN
 • Na V roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr 3000 PLN
 • opłata za zgrupowanie self-experience: 1450 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Pliki do pobrania:

Ankieta zgłoszeniowa - pobierz

Bibliografia Akredytowanego Kursu Psychoterapii

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Regulamin Kursu

Procedura Reklamacji

Formularz Reklamacji