KURSY AKREDYTOWANE PTP


Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

ulotka IX edycja cz2 (2) 

Szanowni Państwo,

Początek IX edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii to marzec 2023r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi programu i organizacji Kursu.

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we współpracy z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii

zaprasza na Kursy Akredytowane przygotowujące do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO; Kierownik kursów: Rafał Antkowiak

AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO; Kierownik kursów: Elżbieta Czapiewska-Zejden

 

Kursy realizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w: Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu

 

Ogólna charakterystyka kursu:

Akredytowany Kurs Psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. 
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

Zakwalifikowanie kandydatów na kursy poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną przed rozpoczęciem kursów.

Szczegółowe informacje na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii -> http://psrp.com.pl/szkolenia/programy

 

Organizacja szkoleń: zajęcia będą realizowane w ciągu 5 lat (10 semestrów).

Dwudniowe spotkania będą odbywać się średnio raz w miesiącu, w piątki i soboty.

 

OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1 200 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800h

- Teoria i praktyka psychoterapii (140h)

-  Psychoterapia systemowa (80h)

- Psychoterapia ericksonowska (80h)

- Psychoterapia psychodynamiczna (40h)

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40h)

- Psychoterapia pozytywna (20h)

- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140h)

- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (60h)

- Uzależnienia (60h)

- Psychoterapia grupowa (40h)

- Psychoterapia rodzin (40h)

- Psychoterapia małżeństw i par (40h)   

- Praca z żałobą (20h)

2. Doświadczenia własne - 250h

    - Zgrupowanie self - experience (60h)*

    - Genogram (80h)

    - Grupa terapeutyczna (80h)*

    - Terapia indywidualna (30h)*

* dodatkowo płatne, więcej informacji poniżej

3. Superwizja grupowa - 120h

4. Superwizja indywidualna - 30h

-------------------------------------------

Koszt Kursu (2023-2028)

 • Opłata za zgrupowanie self-experience: 2000 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
 • Opłata za jeden semestr szkolenia: 3500 PLN
 • Na V roku opłata za semestr: 4000 PLN

Dodatkowo płatne:

 • terapia indywidualna * – 30 godzin - wysokość opłaty zależy od stawki uzgodnionej z wybranym psychoterapeutą

 • terapia grupowa dla terapeutów * - 80 godzin - wysokość opłaty zależy od stawki uzgodnionej w Ośrodku prowadzącym grupę terapeutyczną

 • superwizja indywidualna ** - 30 godzin - wysokość kwoty zależy od stawki uzgodnionej z wybranym superwizorem

* psychoterapia własna spójna z wyuczonym i stosowanym podejściem; psychoterapeuta powinien być osobą certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne. Osoba ta, ze względu na znaczenie relacji terapeutycznej, nie może pełnić wobec kandydata w trakcie całego szkolenia innych ról, np. osoby szkolącej, superwizora, egzaminatora.

* superwizja prowadzona przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez:

 • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu

 • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela

 • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą

 • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych

 • 100 % frekwencji (z możliwością odrabiania pojedynczych zajęć w późniejszych edycjach kursu).

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

Pliki do pobrania:

Ankieta zgłoszeniowa

Bibliografia Akredytowanego Kursu Psychoterapii

Program Kursu

Lista rekomendowanych superwizorów i terapeutów

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Procedura Reklamacji

Formularz Reklamacji