Superwizja indywidualna


Superwizja indywidualna przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Uczestnictwo w superwizji indywidualnej zachęca do przyjrzenia się swoim postawom jako psychoterapeuty w relacji z pacjentem / pacjentami.
Daje także wsparcie w rozwoju zasobów każdemu terapeucie, który prezentuje procesy psychoterapii.


Na superwizję indywidualną zapraszamy psychoterapeutów, którzy:

* znajdują się na zaawansowanym etapie szkoleń do certyfikatu

* dzięki prezentacji własnej pracy terapeutycznej (nagrania audio-video, zapis przebiegu sesji) chcą rozwijać swój twórczy potencjał i doskonalić swoje umiejętności w skutecznym stosowaniu psychoterapii jako metody leczenia

 

Superwizje indywidualne odbywają się raz w miesiącu w uzgodnionych terminach.
Możliwość uzgodnienia 1-3 godzin dydaktycznych superwizji (po 45 minut).

Koszt 45 minut superwizji wynosi 200zł

Koszt jednej godziny zegarowej superwizji wynosi 260zł

Dwie godziny dydaktyczne (90 min) to koszt 350 zł. 


Zgłoszenia odbywają się poprzez sekretariat Instytutu tel.: 61 862 98 99.

Superwizorzy:

Elżbieta Czapiewska-Zejden - superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mariusz Szuta - superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Monika Stachowiak-Andrysiak - superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.