Superwizja grupowa


Podstawowym celem uczestnictwa w superwizji w grupie jest podnoszenie kwalifikacji uczestników grupowego procesu superwizyjnego oraz przygotowanie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terapeuci otrzymują pomoc w skutecznym i twórczym spożytkowaniu własnych możliwości w procesie prowadzonej z pacjentem terapii.
Aktywne uczestnictwo w superwizji zachęca do przyjrzenia się swoim postawom jako terapeuty w relacji z pacjentem/pacjentami.
Udział w superwizji - daje wsparcie w rozwoju zasobów każdemu terapeucie, który aktywnie prezentuje procesy terapii oraz udziela informacji zwrotnych innym specjalistom.

Udział w grupie wymaga od jej uczestników:

  • aktywnego uczestnictwa,

  • otwartości w prezentacji własnej pracy terapeutycznej (nagrania audio-video, zapis przebiegu sesji).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem poznańskiego Instytutu tel:  61 862 98 99 lub poprzez formularz kontaktowy.

Zajęcia prowadzone są w nurcie integracji podstawowych szkół psychoterapii:

  • w podejściu systemowym

  • ericksonowskim

  • poznawczo-behawioralnym

  • psychodynamicznym

Kliniczne doświadczenie osoby prowadzącej grupę superwizyjną będzie pomocne w rozwiązywaniu szerokiego zakresu problemów klinicznych w pracy z pacjentami z zaburzeniami somatopodobnymi, psychosomatycznymi, zespołami depresyjnymi, lękowymi, pacjentami z zaburzeniami osobowości w odniesieniu do różnych form terapii: indywidualnej, grupowej, rodzinnej, małżeńskiej/par.

Do grupy zaproszeni są psychoterapeuci, którzy posiadają:

  • doświadczenie w pracy klinicznej,

  • szkolili się w podejściu systemowym, ericksonowskim psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym

  • są w trakcie kursów do certyfikatu psychoterapeuty lub ukończyli takie kursy,

Koszt uczestnictwa: 170 zł

Superwizje odbywają się w poniedziałki, środy i piątki (w godzinach dopołudniowych).
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w 6-7 osobowych grupach przez 4 godziny zegarowe.

Superwizje w instytucie prowadzą:

Elżbieta Czapiewska-Zejden

Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizje odbywają się w poniedziałki, środki oraz czwartki.

W chwili obecnej brak wolnych miejsc w grupach.

W celu wpisania się na listę oczekujących, prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

 

 

Mariusz Szuta

Certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista psychologii klinicznej, superwizor aplikant PTP (proces certyfikacyjny na ukończeniu)

Otwieramy nową grupę superwizyjną dla psychoterapeutów chcących rozszerzyć swoje umiejętności i wzbogacać własne zasoby terapeutyczne oraz budować doświadczenie poprzez wymianę z innymi.

 

 

Zapraszamy również osoby biorące udział w kursach do certyfikatu psychoterapeuty oraz w innych szkoleniach

Superwizje w Instytucie prowadzone są w nurcie integracji podstawowych szkół psychoterapii:

w podejściu systemowym

ericksonowskim

poznawczo-behawioralnym

psychodynamicznym

Superwizje odbywają się w środy.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na grupę. W celu wpisania się na listę, prosimy o kontakt z sekretariatem.