Superwizja grupowa


Podstawowym celem uczestnictwa w superwizji w grupie jest podnoszenie kwalifikacji uczestników grupowego procesu superwizyjnego oraz przygotowanie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terapeuci otrzymują pomoc w skutecznym i twórczym spożytkowaniu własnych możliwości w procesie prowadzonej z pacjentem terapii. Aktywne uczestnictwo w superwizji zachęca do przyjrzenia się swoim postawom jako terapeuty w relacji z pacjentem/pacjentami.
Udział w superwizji - daje wsparcie w rozwoju zasobów każdemu terapeucie, który aktywnie prezentuje procesy terapii oraz udziela informacji zwrotnych innym specjalistom.

Udział w grupie wymaga od jej uczestników:

* aktywnego uczestnictwa

* otwartości w prezentacji własnej pracy terapeutycznej (nagrania audio-video, zapis przebiegu sesji)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu tel: 61 862 98 99 lub poprzez formularz kontaktowy.Zajęcia prowadzone są w nurcie integracji podstawowych szkół psychoterapii:

* w podejściu systemowym

* ericksonowskim

* poznawczo-behawioralnym

* psychodynamicznym

Kliniczne doświadczenie osoby prowadzącej grupę superwizyjną będzie pomocne w rozwiązywaniu szerokiego zakresu problemów klinicznych w pracy z pacjentami z zaburzeniami somatopodobnymi, psychosomatycznymi, zespołami depresyjnymi, lękowymi, pacjentami z zaburzeniami osobowości w odniesieniu do różnych form terapii: indywidualnej, grupowej, rodzinnej, małżeńskiej/par.

Do grupy zaproszeni są psychoterapeuci, którzy posiadają:

* doświadczenie w pracy klinicznej

* szkolili się w podejściu systemowym, ericksonowskim psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym

* są w trakcie kursów do certyfikatu psychoterapeuty lub ukończyli takie kursy

 

Koszt uczestnictwa: 230 zł

Superwizje odbywają się w poniedziałki, środy i piątki (w godzinach dopołudniowych).
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w 6-7 osobowych grupach przez 4 godziny zegarowe.

 

                                              Superwizje w Instytucie prowadzą:Elżbieta Czapiewska-Zejden

Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizje odbywają się w poniedziałki, środki oraz piątki.

W chwili obecnej brak wolnych miejsc w grupach.

W celu wpisania się na listę oczekujących, prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

 

 

Mariusz Szuta

Certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista psychologii klinicznej, Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Superwizje odbywają się w środy.

W chwili obecnej brak wolnych miejsc w grupie.

W celu wpisania się na listę oczekujących, prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

 

 

 

Monika Stachowiak-Andrysiak

Monika Stachowiak - Andrysiak

Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Europejskiej Federacji Psychoterapii (EAP);Polskiej Federacji Psychoterapii.

Grupa otwarta. 

W celu wpisania się na listę, prosimy o kontakt z sekretariatem.