Leczenie nerwic


Nerwica jest pojęciem dezaktualizującym się, chociaż wciąż dla wielu osób czytelnym i zrozumiałym.
W naszym ośrodku w Poznaniu często spotykamy się z osobami mającymi problemy z tym zaburzeniem emocjonalnym. Jego istotę stanowi współistnienie wewnętrznych odczuć, które są wzajemnie sprzeczne - np. odczuwana wobec kogoś złość z jednoczesnym pragnieniem bliskości.
Często pacjent jest nieświadomy tego, co tak naprawdę przeżywa. Poszczególne postaci to np. nerwica lękowa, konwersyjna, hipochondryczna, natręctw.

Leczenie nerwicy polega na wielorakich, złożonych oddziaływaniach skierowanych na złagodzenie bądź usunięcie przykrych objawów: napięcia wewnętrznego, silnego lęku czy objawów somatycznych, takich jak przyspieszone bicie serca, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, uczucie duszności i inne.

Jeśli potrzebna jest pomoc doraźna w leczeniu nerwicy, stosuje się farmakoterapię. Jednak przy dłużej trwających zaburzeniach wskazaną i najskuteczniejszą metodą, pozwalającą na trwałe wyleczenie, jest psychoterapia. Jej istotę stanowią profesjonalne oddziaływania, zmierzające do wprowadzenia zmian w tym, jak pacjent postrzega zdarzenia (emocjonalne) wokół siebie, jak je przeżywa oraz reaguje na nie. Uczy się też stopniowo te procesy modyfikować. W trakcie psychoterapii stosuje się również techniki relaksacyjne i wyobrażeniowe, pozwalające na złagodzenie stanów dokuczliwego napięcia.

W takim procesie emocjonalnej zmiany bardzo pomocna jest wspierająca relacja, jaka się tworzy pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, czyniąc leczenie nerwicy skutecznym i dającym trwałe efekty.

W wyniku wspólnej pracy możliwe staje się uzyskanie następujących efektów:

  • większa świadomość siebie i własnych przeżyć
  • zrozumienie przyczyn doświadczanych stanów
  • weryfikowanie błędnych przekonań
  • opanowanie lęku
  • zmiana sposobu przeżywania
  • rozszerzenie wachlarza możliwych reakcji, głównie o reakcje pożądane
  • zwiększenie umiejętności adaptacyjnych
  • zmiana relacji z innymi osobami
  • zyskanie umiejętności zapobiegania przykrym reakcjom w przyszłości

 

Odwołanie wizyty w tym samym dniu wiąże się z konsekwencją pokrycia kosztów wizyty.

Specjalizują się


Wielkopolski instytut psychoterapii

Elżbieta Czapiewska-Zejden

Psycholog Psychoterapeuta


Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutą z certyfikatem i superwizorem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej

Grażyna Karolczak

Psycholog Psychoterapeuta


Psycholog z wieloletnim stażem klinicznym; psychoterapeuta - prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz terapię par (również LGBT).

Więcej

Kira Słupczyńska

Psycholog Psychoterapeuta


Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Więcej

Mariusz Szuta

Psycholog Psychoterapeuta


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant; prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzin.

Więcej

Agnieszka Gostyńska

Psycholog Psychoterapeuta


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej, Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej