Psychoterapia indywidualna


PSYCHOTERAPIA  INDYWIDUALNA DLA DOROSŁYCH:

Jesteśmy zespołem  doświadczonych klinicystów i  psychoterapeutów z certyfikatami Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz innych Towarzystw Naukowych,

Psychoterapię prowadzimy dostosowując podejście i metody  do każdego indywidualnego  klienta.

Celem psychoterapii jest wydobycie  zasobów i potencjału u każdego klienta, żeby mógł on rozwiązać swoje problemy.

Integrujemy podejścia:

 • systemowe
 • ericksonowskie
 • poznawczo behawioralne
 • strategiczne nastawione na rozwiązanie

ZASADY ZGLASZANIA SIĘ NA PSYCHOTERAPIĘ:

 • ważny jest wybór psychoterapeuty, ze względu na specyfikę problemów
 • dzwoniąc do sekretariatu można liczyć na doradztwo w sprawie doboru psychoterapeuty oraz informację, jak zapisać się na konsultację do wybranego terapeuty

Odwołanie wizyty w tym samym dniu wiąże się z konsekwencją pokrycia kosztów wizyty. 

Psychoterapię indywidualną prowadzimy dostosowując podejście i metody do każdego indywidualnego klienta i jego osobistych potrzeb.Jako zespół doświadczonych psychoterapeutów z certyfikatami, określamy psychoterapię jako metodę leczniczą. Celem terapii jest wydobycie potencjału pacjenta i jego zasobów oraz profesjonalna pomoc w rozwiązaniu problemów. Nasi specjaliści integrują podejście systemowe, ericksonowskie, poznawczo – behawioralne, a także strategiczne, nadając psychoterapii status metody leczniczej.

Stosujemy psychoterapię w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń klinicznych:

 • nerwicowych / somatopodobnych i psychosomatycznych
 • chorób somatycznych, w tym nowotworów
 • zaburzeń lękowych oraz fobii
 • depresyjnych
 • z chorobą afektywną dwubiegunową
 • uzależnień, współuzależnień
 • rodzin osób uzależnionych

Respektujemy standardy Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Psychoterapia w podejściu systemowym jest stosowana w naszym Instytucie jako model teoretycznego myślenia wyznaczającego sposób podejścia do indywidualnego klienta.System, z którego pochodzi klient (czyli  rodzina oraz systemy, w których dana osoba funkcjonuje i  z którymi nawiązuje relacje) stanowi kontekst, w którym problemy nabierają szczególnego znaczenia.

Szukamy odpowiedzi na pytania: czym jest dany problem? Co go podtrzymuje ?

Zmiany wprowadzane w kontekście systemowym dają poprawę objawową, stwarzają szansę na wyjście z trudnej - kryzysowej - sytuacji, pozwalają na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z rodziną i otoczeniem.

Zarówno diagnoza jak i terapia skupiają się na poszukiwaniu takich rozwiązań dla klienta i jego rodziny, żeby po ustąpieniu objawów oraz  rozwiązaniu problemu, rodzina –> system  mógł zachować równowagę i w bardziej skuteczny sposób  radzić sobie z problemami.

Dzięki temu system i pozostający w relacjach z systemem  klient może osiągnąć wyższy poziom rozwoju.

Terapia systemowa, w tym strategiczna odnosi się do teorii i praktyki komunikacji.

Podejście strategiczne

Jedna ze szkół systemowych rozwinęła terapię strategiczną, w której terapeuta:

 • rozpoznaje problemy możliwe do rozwiązania
 • szczegółowo planuje podejście do każdego problemu
 • określa cele
 • planuje prowadzące do nich interwencje
 • wyraźnie inicjuje to, co dzieje się w trakcie terapii
 • analizuje reakcje pacjenta / klienta
 • koryguje swe działania
 • bada, czy terapia jest skuteczna

Podejście ericksonowskie opiera się na klinicznych podstawach praktyki znanego psychoterapeuty – lekarza psychiatry i psychologa Miltona Ericksona, żyjącego w latach 1901 – 1980. Psychoterapia  w podejściu Miltona Ericksona jest  procesem leczenia – „healing process”. Podstawą  leczenia jest tworzenie niepowtarzalnej atmosfery, w której dana osoba modyfikuje swoje przekonania, spostrzeżenia  i zachowanie.

 

Ernest Rossi - „Erickson nie miał żadnej ograniczającej teorii psychoterapii czy osobowości.

                        Zainteresowany był  tym, co działa.”

Brak dogmatycznych odniesień do narzuconych przez teorię założeń i schematów myślenia o klientach i ich problemach sprawia, że podejście ericksonowskie do psychoterapii jest:

 • pragmatyczne
 • zindywidualizowane

Erickson rozumiał znaczenie pozytywnych oczekiwań klientów wobec konieczności wypracowania zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Poprzez użycie metafor oraz tworzenie  kontekstu, stwarzał klientom możliwość rozwijania nowego i innego rozumienia prezentowanych problemów, co często prowadziło do ich rozwiązania.

Ważna  w podejściu ericksonowskim jest praca z nieświadomością, stanowiąca pomost do uzyskania świadomych kompetencji w radzeniu sobie z problemami.

Dzięki pozytywnej koncepcji nieświadomości i spożytkowaniu zasobów, czyli indywidualnego potencjału klienta oraz jego wartości, wzorców zachowań i symboliki objawów,  możliwe jest uzyskanie poprawy objawowej oraz zmiana funkcjonowania.

 

Odwołanie wizyty w tym samym dniu wiąże się z konsekwencją pokrycia kosztów wizyty.

 

Zespół psychoterapeutów

Elżbieta Czapiewska-Zejden


Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutą z certyfikatem i superwizorem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej

Agnieszka Gostyńska


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej, Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej

Grażyna Karolczak


Psycholog z wieloletnim stażem klinicznym; psychoterapeuta - prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz terapię par (również LGBT). Ukończyła całościowe szkolenia w nurtach: ericksonowskim i systemowym oraz liczne warsztaty u Mistrzów Psychoterapii z różnych dziedzin.

Więcej

Kira Słupczyńska


Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Więcej

Mariusz Szuta


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant; prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzin. W swej pracy stosuje zasadę integracji w psychoterapii, łącząc przede wszystkim podejście ericksonowskie, psychodynamiczne oraz pracę z ciałem (metoda A. Lowena).

Więcej

Katarzyna Walkiewicz


Psycholog, terapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Więcej

Julita Doktór


Specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta. Uczestniczyła w 4- letnim Kursie Psychoterapii Ericksonowskiej.  Ukończyła studia podyplomowe  z psychodietetyki.

Więcej

Paulina Stecka-Panieńska


Od 12 lat pracuje w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W trakcie Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej

Artur Mirosław


Doświadczenie terapeutyczne zdobywał w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie (oddział psychiatryczny oraz całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu), w ośrodkach psychologiczno-medycznych w Płocku (oddział terapii zaburzeń lękowych i depresji) i w praktyce prywatnej.

Więcej