Psychoterapia indywidualna Poznań


Celem psychoterapii indywidualnej jest wydobycie  zasobów i potencjału u każdego klienta, żeby mógł on rozwiązać swoje problemy. Psychoterapię indywidualną prowadzimy, dostosowując podejście i metody do każdego indywidualnego klienta i jego osobistych potrzeb. Jako zespół doświadczonych psychoterapeutów z certyfikatami - określamy psychoterapię jako metodę leczniczą. Celem terapii jest wydobycie potencjału pacjenta i jego zasobów oraz profesjonalna pomoc w rozwiązaniu problemów. Nasi specjaliści integrują głównie podejście systemowe z ericksonowskim, a także poznawczo – behawioralne, strategiczne i psychodynamiczne.

Stosujemy psychoterapię w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń klinicznych:

 • nerwicowych / somatopodobnych i psychosomatycznych
 • chorób somatycznych, w tym nowotworów
 • zaburzeń lękowych oraz fobii
 • depresyjnych
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • uzależnień, współuzależnień
 • rodzin osób uzależnionych

Zasady zgłaszania się na terapię psychologiczną:

 • ważny jest wybór psychoterapeuty, ze względu na specyfikę problemów;
 • dzwoniąc do sekretariatu można liczyć na doradztwo w sprawie doboru psychoterapeuty oraz informację, jak zapisać się na konsultację do wybranego terapeuty;<
 • konsultacja oraz psychoterapia indywidualna to koszt 220 zł
 • sposób odwoływania wizyt: umówioną wizytę można odwołać nie później niż 24h przed jej planowanym rozpoczęciem. Sesja nieodwołana jest sesją płatną. 

O tym jak pracujemy - terapia psychologiczna Poznań

Psychoterapia w podejściu systemowym jest stosowana w naszym Instytucie jako model teoretycznego myślenia, wyznaczającego sposób podejścia do indywidualnego klienta. System, z którego pochodzi klient (czyli jego rodzina oraz systemy, w których dana osoba funkcjonuje i z którymi nawiązuje relacje) stanowi kontekst, w którym problemy nabierają szczególnego znaczenia.

Szukamy odpowiedzi na pytania: Czym jest dany problem? Co go podtrzymuje ?

Zmiany wprowadzane w kontekście systemowym dają poprawę objawową, stwarzają szansę na wyjście z trudnej - kryzysowej - sytuacji, pozwalają na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z rodziną i otoczeniem.

Zarówno diagnoza jak i terapia psychologiczna skupiają się na poszukiwaniu takich rozwiązań dla klienta i jego rodziny, aby po ustąpieniu objawów oraz rozwiązaniu problemu, rodzina –> system mógł zachować równowagę i w bardziej skuteczny sposób radzić sobie z problemami. Dzięki temu system i pozostający w relacjach z systemem klient może osiągnąć wyższy poziom rozwoju.

Jedna ze szkół systemowych rozwinęła terapię strategiczną, w której terapeuta:

 • rozpoznaje problemy możliwe do rozwiązania
 • szczegółowo planuje podejście do każdego problemu
 • określa cele
 • planuje prowadzące do nich interwencje
 • wyraźnie inicjuje to, co dzieje się w trakcie terapii
 • analizuje reakcje pacjenta / klienta
 • koryguje swe działania
 • bada, czy terapia psychologiczna jest skuteczna

 

Podejście ericksonowskie opiera się na klinicznych podstawach praktyki znanego psychoterapeuty – lekarza psychiatry i psychologa Miltona Ericksona, żyjącego w latach 1901 – 1980. Psychoterapia  w jego podejściu jest  procesem leczenia – „healing process”. Podstawą  leczenia jest tworzenie niepowtarzalnej atmosfery, w której dana osoba modyfikuje swoje przekonania, spostrzeżenia  i zachowanie.

Brak dogmatycznych odniesień do narzuconych przez teorię założeń i schematów myślenia o klientach i ich problemach sprawia, że podejście ericksonowskie do psychoterapii jest:

 • pragmatyczne
 • zindywidualizowane

Erickson nie miał żadnej ograniczającej teorii psychoterapii czy osobowości”

„Zainteresowany był  tym, co działa

- Ernest Rossi -

Erickson rozumiał znaczenie pozytywnych oczekiwań klientów wobec konieczności wypracowania zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym Poprzez użycie metafor oraz tworzenie  kontekstu stwarzał klientom możliwość rozwijania nowego i innego rozumienia prezentowanych problemów, co często prowadziło do ich rozwiązania.

Ważna w podejściu ericksonowskim jest praca z nieświadomością, stanowiąca pomost do uzyskania świadomych kompetencji w radzeniu sobie z problemami. Dzięki pozytywnej koncepcji nieświadomości i spożytkowaniu zasobów, czyli indywidualnego potencjału klienta oraz jego wartości, wzorców zachowań i symboliki objawów, możliwe jest uzyskanie poprawy objawowej oraz zmiana funkcjonowania.

 

Specjalizują się:

Elżbieta Czapiewska-Zejden


Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutą z certyfikatem i superwizorem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej

Agnieszka Gostyńska


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej, Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej

Grażyna Karolczak


Psycholog z wieloletnim stażem klinicznym; psychoterapeuta - prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz terapię par (również LGBT). Ukończyła całościowe szkolenia w nurtach: ericksonowskim i systemowym oraz liczne warsztaty u Mistrzów Psychoterapii z różnych dziedzin.

Więcej

Kira Słupczyńska


Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Więcej

Mariusz Szuta


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz rodzin. W swej pracy stosuje zasadę integracji w psychoterapii, łącząc przede wszystkim podejście ericksonowskie, psychodynamiczne oraz pracę z ciałem (metoda A. Lowena).

Więcej

Katarzyna Walkiewicz


Psycholog, terapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Więcej

Julita Doktór


Specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta. Uczestniczyła w 4- letnim Kursie Psychoterapii Ericksonowskiej.  Ukończyła studia podyplomowe  z psychodietetyki.

Więcej

Artur Mirosław


Psychoterapeuta, terapeuta rodzin, psycholog. Prowadzi terapię indywidualną, par i małżeństw oraz systemową terapię rodzin. Pracuje w podejściu eklektycznym. Łącząc - przede wszystkim podejścia: systemowe, ericksonowskie, poznawczo-behawioralne i psychodynamiczne - dostosowuje metody pracy terapeutycznej do potrzeb klienta..

Więcej