Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży


Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży przeprowadzana jest w celu wyjaśnienia genezy zgłaszanych trudności, pozwala na ocenę funkcjonowania poznawczego osoby badanej, pomaga ocenić zasoby oraz możliwości rozwojowe badanego dziecka w środowisku szkolnym i poza nim. Kolejnym krokiem jest podjęcie właściwych działań, które zapewniają harmonijny rozwój i wspomagają proces terapii. 

W Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii przeprowadzamy diagnozę dzieci i młodzieży w celu oceny:

 • specyficznych trudności  w nauce - dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych

 • dojrzałości szkolnej dzieci 5-cio i 6-cioletnich. Badania gotowości szkolnej mają na celu ocenę rozwoju umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia edukacji szkolnej

 • rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży (m.in. za pomocą testów: WISC, Stanford-Binet 5)

 • niepowodzeń szkolnych i w relacjach rówieśniczych

 • trudności w koncentracji uwagi

 • zaburzeń lękowych, w tym lęków separacyjnych

 • zaburzeń nastroju

Proces diagnostyczny poprzedzony jest szczegółowym wywiadem z rodzicami na temat zgłaszanych trudności. Na tej podstawie dokonuje się wyboru odpowiednich narzędzi diagnostycznych. Dla diagnosty cenne jest również przedstawienie opinii od innych specjalistów pracujących z dzieckiem - w tym nauczycieli i wychowawców szkolnych.

Badania przeprowadza psycholog Katarzyna Walkiewicz, pracująca od wielu lat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako diagnosta.

Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w obszarze zaburzeń:

 • zachowania i emocji

 • lękowych i adaptacyjnych

 • obsesyjno-kompulsywnych

 • odżywiania

 • nastroju, depresji

 • w relacjach rówieśniczych

Pomoc i psychoterapia dla rodzin:

 • doświadczającym  trudności w komunikacji i relacjach pomiędzy poszczególnymi członkami w rodzinie

 • przeżywającym sytuacje kryzysowe związane z chorobą w rodzinie, śmiercią, konfliktem lub rozstaniem rodziców 

 • borykającym się z trudnościami wychowawczymi swoich dzieci, w tym z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi

 • w których dzieci podejmują ryzykowne zachowania - samookaleczenia, próby samobójcze

Zasady zgłaszania się na badanie psychologiczne, terapię dla dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzin:

 • Koszt badania uzależniony jest od ilości przeprowadzonych testów. Zazwyczaj znajduje się w przedziale: 350 - 500 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach. Badanie odbywa się podczas kilku spotkań

 • Koszt wizyty indywidualnej to 200 zł. Terapia rodzinna to koszt 220 zł. 

 • Sposób odwoływania wizyt: umówioną wizytę można odwołać nie później niż 24h przed jej planowanym rozpoczęciem.

Specjalizują się:

Katarzyna Walkiewicz


Psycholog, terapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Więcej

Kira Słupczyńska


Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Więcej