Pomoc i psychoterapia Dzieci i młodzieży


Ośrodek Psychoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Pomoc i psychoterapia Dzieci i młodzieży

Obszary:

-zaburzenia zachowania i emocji,
-zaburzenia lękowe i adaptacyjne,
-zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
-zaburzenia odżywiania,
- depresje.

Zapraszamy również  dzieci i młodzież na warsztaty, które pomogą lepiej zrozumieć swoje emocje i trudności, które mogą wynikać z nieumiejętnego ich okazywania). W warsztatach mogą brać udział dzieci w wieku od 6-12 lat z zaburzeniami zachowania i emocji oraz przejawiającymi  agresję.

Pomoc i psychoterapia Rodzin

Proponujemy pomoc rodzinom:

-doświadczającym  trudności w  komunikacji i relacjach  pomiędzy poszczególnymi członkami w rodzinie,
- przeżywającym  sytuacje kryzysowe związane z chorobą w rodzinie, śmiercią,  konfliktem lub rozstaniem  rodziców ,
-borykającym się z  trudnościami  wychowawczymi swoich pociech, w tym z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi,
- w których dzieci podejmują ryzykowne zachowania- samookaleczenia, próby samobójcze, lub ta wersja (znajdującym się w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu dzieci, w tym – samookaleczeń, prób samobójczych).

 

 

Zespół psychoterapeutów

Katarzyna Walkiewicz


Psycholog, terapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Więcej

Kira Słupczyńska


Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Projektuje programy szkoleniowe, coachingowe, a także programy warsztatów i treningów.

Więcej