Terapia uzależnień


Niezwykła terapia uzależnień

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich rodzin

Innowacyjny program, w którym pacjenci i pacjentki sami decydują o celu, nad którym chcą pracować. Sięgają do zasobów i tworzą własną perspektywę przyszłości. W obszarze leczenia uzależnień zajmujemy się pomaganiem osobom:

  • nadużywającym i uzależnionym od substancji i zachowań
  • współuzależnionym
  • osobom dorosłym wychowywanym w rodzinie z problemem alkoholowym
  • osobom dorosłym wychowywanym w innych rodzinach dysfunkcyjnych

 

Leczymy osoby uzależnione od:

  • alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji
  • hazardu, seksu, zakupów, nałogowego objadania się i innych zachowań

 

Jak odbywa się leczenie?

W naszym nowym, opartym o rozwijające się w świecie trendy rozumieniu, w terapii uzależnienia abstynencja nie jest jedynym kryterium sukcesu leczenia. Tym samym nie jest koniecznym i oczekiwanym przez terapię celem. Ogólnym celem terapii uzależnienia jest poprawa jakości życia, a definicja co to oznacza dla pacjenta jest indywidualna. 

Naszym celem jest pomoc pacjentowi w odnalezieniu i rozwijaniu jego zasobów oraz towarzyszenie mu w tworzeniu wizji przyszłości mogącej być na tyle atrakcyjną. aby mógł zrezygnować ze środka zastępczego, jakim stała się substancja czy zachowanie.

 

Odwołanie wizyty w tym samym dniu wiąże się z konsekwencją pokrycia kosztów wizyty.

Julita Doktór

Terapeuta uzależnień, psychoterapeuta


Specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta. Uczestniczyła w 4- letnim Kursie Psychoterapii Ericksonowskiej.  Ukończyła studia podyplomowe  z psychodietetyki.

Więcej