Diagnoza kliniczna


 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Koordynatorzy:

Agnieszka Gostyńska

Katarzyna Walkiewicz

 

Badania:

- dzieci (od 5 r.ż.);

- młodzieży;

- dorosłych;

- osób w podeszłym wieku.

 

Wielkopolski Instytut Psychoterapii oferuje szeroki zakres diagnostyki za pomocą testów psychologicznych.

W naszej ofercie znajduje się :

  • badanie funkcji poznawczych;

  • badanie neuropsychologiczne;

  • badanie ilorazu inteligencji;

  • badanie osobowości;

  • badanie funkcjonowania emocjonalno-popędowego.

 

Dysponujemy bogatą bazą testów psychologicznych rekomendowanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Profesjonalne badanie psychologiczne obejmuje wywiad, przeprowadzenie testów psychologicznych, ich analizę i interpretację oraz omówienie wyników z klientem i jego rodziną, zależnie od kontaktu i celu badania.

Kompleksowa diagnoza wymaga zazwyczaj kilku spotkań. 

 

Odwołanie wizyty w tym samym dniu wiąże się z konsekwencją pokrycia kosztów wizyty.

 

Specjalizują się

Agnieszka Gostyńska


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej, Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej

Katarzyna Walkiewicz


Psycholog, terapeuta systemowy, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego i indywidualnego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Więcej