Coaching - sztuka osiągania celów


Coaching

to kształtowanie świadomości i poszukiwanie rozwiązań. Coaching to możliwość dokonania zmiany w życiu osobistym, karierze, biznesie lub organizacji.

Co daje coaching?

  • Uświadomienie sobie własnej siły i zasobów
  • Umiejętność planowania i osiągania celów
  • Rozwiązywanie trudności
  • Świadomośc rozwoju osobistego i zawodowego

Zapraszamy do współpracy,

w której cel i drogę wybiera klient, a Coach umiejętnie towarzyszy i wspiera. Wielkopolski Instytut Psychoterapii, dzięki swoim Ericksonowskim korzeniom, stwarza przestrzeń, w której taka wspólna praca jest możliwa.

Kierujemy się zasadami, które łączą w sobie Coaching ericksonowski i standardy ICF.

 

Proponowane przez nas typy coachingu:

Coaching życiowy, osobisty (Life Coaching)

Dotyczy sfery osobistej klienta, np. zmian w życiu, relacji z innymi ludźmi, zdobycia niezależności itp.

Coaching kariery, ścieżki zawodowej (Career Coaching)

Dotyczy zmaian w sferze zawodowej, wyborów, decyzji.

Coaching menedżerski (Executive Coaching)

Kierowany jest do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Przykładowe obszary pracy to: przywództwo, delegowanie zadań, wzmacnianie zespołu.

 

 

Nasi Coachowie, w swoich kompetencjach dysponują:

  1. Wiedzą - na temat modeli coachingowych, odpowiednich technik i procesów prowadzących do zmiany
  2. Odpowiednimi umiejętnościami – potrafią uważnie słuchać, zadawać istotne dla procesu pytania, towarzyszą klientowi w jego emocjach, stanach, przekonaniach, trudnościach
  3. Zaufaniem do klienta - wierzą w potencjał klienta, towarzyszą mu „tu i teraz” w kreatywnym tworzeniu nowych rozwiązań.