Cele


NASZE CELE:

  • Prowadzenie specjalistycznej psychoterapii w różnych obszarach psychologii klinicznej (leczenie depresji, lęków, zaburzeń somatopodobnych, zaburzeń dzieci i młodzieży).

  • Oferujemy nastepujące formy leczenia: psychoterapię indywidualną i grupową terapie małżeńską i par, leczenie uzależnień i współuzależnień.

  • Szkolenia i superwizje - rozwijanie i propagowanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych wśród profesjonalistów – psychologów, lekarzy, pedagogów, rehabilitantów - zajmujących się psychoterapią oraz pomocą psychologiczną.

  • współpraca z Wrocławskim i Katowickim Instytutem Psychoterapii w ramach Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.