Paweł Kasprzak

o sobie:


Jest specjalistą psychoterapii uzależnień oraz terapeutą środowiskowym. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr 1483. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika (specjalność resocjalizacja). Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W swojej pracy korzysta z nurtu integracyjnego. Brał udział w wielu konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach.

 

Specjalizacja:

– konsultacje w sprawach uzależnienia

– motywowanie do podjęcia terapii,

– terapia uzależnienia,

– pomoc osobom współuzależnionym oraz osobom, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym

– pomoc psychoterapeutyczna i wsparcie w problemach i kryzysach życiowych.