Paweł Kasprzak

o sobie:


Jest specjalistą psychoterapii uzależnień oraz terapeutą środowiskowym. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr 1483. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika (specjalność resocjalizacja). Jest absolwentem Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W swojej pracy korzysta z nurtu integracyjnego. Brał udział w wielu konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach. Do terapii uzależnień kwalifikują się osoby ,które odczuwają silne pragnienie zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania danej czynności. Oferowana jest również pomoc psychoterapeutyczna osobom, które borykają się z problemem uzależnienia w rodzinie oraz wsparcie w problemach i kryzysach życiowych.

 

Specjalizacja:

– konsultacje w sprawach uzależnienia,

– motywowanie do podjęcia terapii,

– terapia uzależnienia,

– pomoc osobom współuzależnionym oraz osobom , które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym

– pomoc psychoterapeutyczna i wsparcie w problemach i kryzysach życiowych.