Magdalena Smaś-Myszczyszyn

o sobie:


Ukończyła studia z Pedagogiki Specjalnej i Promocji Zdrowia, a także studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień.

Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (m.in. szkolenie w zakresie psychoterapii osób współuzależnionych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej). Przez 10 lat kierowała Centrum Zdrowia Psychicznego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym.

Specjalizacja:

  • psychoterapia uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, pracy, seksu, Internetu, itp
  • psychoterapia osób współuzależnionych
  • psychoterapia dorosłych dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA)
  • psychoterapia ofiar przemocy domowej
  • psychoterapia osób z problemem bezpłodności
  • konsultacje dla rodzin osób dotkniętych chorobą Alzheimera

W swojej pracy integruje terapię ericksonowską z podejściem strategiczno-strukturalnym.

Certyfikaty:

 

 

Kontakt:

Email: m.smas.myszczyszyn@gmail.com

Telefon: (061) 8629899