Superwizja grupowa


Podstawowym celem uczestnictwa w superwizji w grupie jest podnoszenie kwalifikacji uczestników grupowego procesu superwizyjnego oraz przygotowanie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terapeuci otrzymują pomoc w skutecznym i twórczym spożytkowaniu własnych możliwości w procesie prowadzonej z pacjentem terapii.
Aktywne uczestnictwo w superwizji zachęca do przyjrzenia się swoim postawom jako terapeuty w relacji z pacjentem/pacjentami.
Udział w superwizji - daje wsparcie w rozwoju zasobów każdemu terapeucie, który aktywnie prezentuje procesy terapii oraz udziela informacji zwrotnych innym specjalistom.

Udział w grupie wymaga od jej uczestników:

  • aktywnego uczestnictwa,
  • otwartości w prezentacji własnej pracy terapeutycznej (nagrania audio-video, zapis przebiegu sesji).Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem poznańskiego Instytutu tel:  61 862 98 99 lub poprzez formularz kontaktowy.

Zajęcia prowadzone są w nurcie integracji podstawowych szkół psychoterapii:

  • w podejściu systemowym
  • ericksonowskim
  • poznawczo-behawioralnym
  • psychodynamicznym


Kliniczne doświadczenie osoby prowadzącej grupę superwizyjną będzie pomocne w rozwiązywaniu szerokiego zakresu problemów klinicznych w pracy z pacjentami z zaburzeniami somatopodobnymi, psychosomatycznymi, zespołami depresyjnymi, lękowymi, pacjentami z zaburzeniami osobowości w odniesieniu do różnych form terapii: indywidualnej, grupowej, rodzinnej, małżeńskiej/par.

Do grupy zaproszeni są psychoterapeuci, którzy posiadają:

  • doświadczenie w pracy klinicznej,
  • szkolili się w podejściu systemowym, ericksonowskim psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym
  • są w trakcie kursów do certyfikatu psychoterapeuty lub ukończyli takie kursy,


Koszt uczestnictwa: 170 zł


Superwizje odbywają się w poniedziałki, środy  i czwartki lub piątki (w godzinach dopołudniowych).
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w 6-7 osobowych grupach przez 4 godziny zegarowe.

Prowadząca: Elżbieta Czapiewska-Zejden- superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi grupy superwizyjne w Poznaniu.