Terapia uzależnień


Niezwykła terapia uzależnień

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich rodzin

Innowacyjny program, w którym pacjenci i pacjentki sami decydują o celu, nad którym chcą pracować. Sięgają do zasobów i tworzą własną perspektywę przyszłości. W obszarze leczenia uzależnień zajmujemy się pomaganiem osobom:

  • nadużywającym i uzależnionym od substancji i zachowań
  • współuzależnionym
  • osobom dorosłym wychowywanym w rodzinie z problemem alkoholowym
  • osobom dorosłym wychowywanym w innych rodzinach dysfunkcyjnych

 

Leczymy osoby uzależnione od:

  • alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji
  • hazardu, seksu, zakupów, nałogowego objadania się i innych zachowań

 

Jak odbywa się leczenie?

W naszym nowym, opartym o rozwijające się w świecie trendy rozumieniu, w terapii uzależnienia abstynencja nie jest jedynym kryterium sukcesu leczenia. Tym samym nie jest koniecznym i oczekiwanym przez terapię celem. Ogólnym celem terapii uzależnienia jest poprawa jakości życia, a definicja co to oznacza dla pacjenta jest indywidualna. 

Naszym celem jest pomoc pacjentowi w odnalezieniu i rozwijaniu jego zasobów oraz towarzyszenie mu w tworzeniu wizji przyszłości mogącej być na tyle atrakcyjną. aby mógł zrezygnować ze środka zastępczego, jakim stała się substancja czy zachowanie.

 

Specjalizują się


Wielkopolski instytut psychoterapii

Agnieszka Gostyńska

Psycholog Psychoterapeuta


Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej.

Więcej

Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Terapeuta uzależnień


Ukończyła studia z Pedagogiki Specjalnej i Promocji Zdrowia, a także studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień.

Więcej