Diagnoza kliniczna


 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Koordynatorzy:

Agnieszka Gostyńska

Katarzyna Walkiewicz

 

Badania:

- dzieci (od 5 r.ż.);

- młodzieży;

- dorosłych;

- osób w podeszłym wieku.

 

Wielkopolski Instytut Psychoterapii oferuje szeroki zakres diagnostyki za pomocą testów psychologicznych.

W naszej ofercie znajduje się :

  • badanie funkcji poznawczych;

  • badanie neuropsychologiczne;

  • badanie ilorazu inteligencji;

  • badanie osobowości;

  • badanie funkcjonowania emocjonalno-popędowego.

 

Dysponujemy bogatą bazą testów psychologicznych rekomendowanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Profesjonalne badanie psychologiczne obejmuje wywiad, przeprowadzenie testów psychologicznych, ich analizę i interpretację oraz omówienie wyników z klientem i jego rodziną, zależnie od kontaktu i celu badania.

Kompleksowa diagnoza wymaga zazwyczaj kilku spotkań. 

 

Odwołanie wizyty w tym samym dniu wiąże się z konsekwencją pokrycia kosztów wizyty.