Grupa Psychoterapeutyczna dla Psychoterapeutów


Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapisywania się do Grupy Psychoterapeutycznej dla Psychoterapeutów.Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ta forma pracy własnej stanowi integralną część szkoleń do certyfikatów, poniżej szczegółowe informacje:
Termin rozpoczęcia grupy: termin rozpoczęcia Grupy zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości osób
Ilość sesji: 10
Długość jednej sesji: 8 godzin dydaktycznych
Koszt: 350 zł: za każde spotkanie
Prowadzący:
Anita Machaj
Dawid Oleksiak

Uczenie się przez doświadczenie, to podstawa każdego profesjonalnego szkolenia zawodowego, dlatego jako kierownicy Akredytowanych Kursów Psychoterapii, stworzonych w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rekomendujemy uczestnictwo w rozwojowej grupie psychoterapeutycznej jako jednej z najskuteczniejszych form rozwoju kompetencji osobistych oraz zawodowych.
Zapraszamy:
osoby związane z profesjonalnym pomaganiem, a szczególnie:
PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW, LEKARZY, PEDAGOGÓW, PIELĘGNIARKI, REHABILITANTÓW i PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH; czyli przedstawicieli tych zawodów, gdzie świadomość osobistych treści wpływających na proces terapeutyczny i prowadzone oddziaływania zawodowe jest kluczowy!

Rozwojowe cele pracy grupowej:
· uświadomienie, nazwanie lub przyjrzenie się osobistym treściom i wyodrębnienie z nich ważnych obszarów zawodowych i osobistych  ZASOBY i obszary do rozwoju,
· rozwój umiejętności obserwowania interakcji między ludźmi  EMPTIA, głębsze zrozumienie problemów innych,
· trenowanie wyrażenia własnej siły i słabości oraz obserwowanie tych doświadczeń u innych  budowanie poczucia adekwatności, siły, spokoju....

Doświadczenie prowadzących pozwala zadbać o to, aby każdy z uczestników sam decydował o stopniu swego zaangażowania w proces grupowy.

Organizatorzy:
Elżbieta Czapiewska-Zejden
Rafał Antkowiak

Uwaga: Liczba miejsc w grupie ograniczona. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt i zgłoszenia:
ul. Junacka 34, 60-152 Poznań
tel. (61) 862 98 99
e-mail: info@wip.poznan.pl
www.wip.poznan.pl

Aktualności


Zastosowanie autohipnozy w leczeniu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.  ,,   Zastosowanie autohipnozy w leczeniu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną"..

Więcej

Neuronauka dla klinicystów - odwołanie Konferencji

Szanowni Państwo, w 2016r. otrzymaliśmy tragiczną wiadomość o śmierci-p.Annellen Simpkins. W ostatnich dniach kolejną złą , że przyjazd dr Alexa Simpkinsa jest niemożliwy. W tej sytuacji ..

Więcej